Totalt 16,8 miljoner nya arbetslösa i USA: Amerikanska skräcksiffror riskerar påverka Sverige

Ny statistik publicerad torsdagen den 9 april 2020 av amerikanska arbetsmarknadsdepartementet (US Department of Labor), som Stockholms Handelskammare har snabbanalyserat, visar att 6,6 miljoner amerikaner ansökte om arbetslöshetsersättning under föregående vecka i USA.

Totalt 16,8 miljoner nya arbetslösa i USA: Amerikanska skräcksiffror riskerar påverka Sverige 1– Det är en katastrofsiffra. USA är världens största ekonomi och har en direkt bäring på Sveriges ekonomiska utveckling, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

– Vi räknar med stora negativa spridningseffekter på svenska företag och jobb. Därför råder vi regeringen att agera ännu kraftfullare och ta höjd för en kostnadsram på uppåt 400 miljarder kronor för att rädda svenska företag och jobb, säger Stefan Westerberg.

Under de senaste tre veckorna har sammantaget 16,8 miljoner amerikaner ansökt om arbetslöshetsersättning.

Förra veckan uppgick antalet nya arbetslösa till 6,6 miljoner, veckan dessförinnan 6,8 miljoner och veckan före det var antalet 3,3. Tidigare toppnotering, innan coronakrisen, var cirka 700.000 personer från en vecka under år 1982.

– Det vi nu bevittnar är en amerikanska ekonomi och arbetsmarknad som faller samman framför våra ögon, vecka för vecka. Nuläget och utsikterna är mycket dystra, säger Stefan Westerberg.

– Det kommer bli värre innan det blir bättre. Det är ett rimligt antagande att den amerikanska administrationen kommer sjösätta ytterligare stödpaket för att rädda företag och människor, säger Stefan Westerberg.

– Det är ingångsvärden som även den svenska regeringen borde ha. Situationen i Sverige är alarmerande eftersom jobb slås ut i en mycket snabb takt. Stöden som kommit så här långt är alldeles för få och för små, säger Stefan Westerberg.

– Utöver beredskap om att satsa uppåt 400 miljarder kronor, så borde regeringen omgående utöka systemet för korttidspermitteringar, slopa hela arbetsgivaravgiften under fyra månader och förenkla systemet för hyresstöd, säger Stefan Westerberg.