Torbjörn på startupbolaget Atletor tilldelas ÅForsk Entreprenörskapsstipendium

Idag presenteras Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som får ta emot ÅForsks Entreprenörsstipendium om 200 000 kronor var.

Torbjörn på startupbolaget Atletor tilldelas ÅForsk Entreprenörskapsstipendium 1
Torbjörn Olsson på Atletor är glad över att ha blivit tilldelad Åforsk Entreprenörsstipendium.

En av mottagarna till årets stipendium är Torbjörn Olsson, grundare av Sundsvallsföretaget Atletor, som utvecklat TRAP – en drönarstörare som med hjälp av AI och mjukvarustyrd radio kan förhindra drönare att flyga där de inte får flyga.

– Det känns jättekul att bli tilldelad Åforsk stipendium. Det kommer att vara till stor nytta och hjälp för vår kommande utveckling, säger Torbjörn Olsson, som också erhåller stöd och affärsrådgivning genom BizMakers inkubator.

Den gemensamma nämnaren för entreprenörer som blivit tilldelade stipendiet är att de driver spännande och nytänkande företag som utvecklats inom det akademinära innovationsekosystemet som inkubatorer, science parks eller innovationskontor vid högskolor och universitet.

Tekniken och tjänsterna som ligger till grund för de 10 utsedda entreprenörernas idéer har förankring inom forskning och utveckling med hög innovationshöjd. Stipendiet syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé.

Stipendiaterna har genomgått en nomineringsprocess där affärsutvecklare från regionalt baserade innovationsmiljöer över hela landet haft möjlighet att nominera entreprenörer och stipendiaterna tilldelas stipendiet för att de med sina lösningar, tjänster och produkter kan skapa positiva effekter för samhällsutvecklingen.

– ÅForsk vill stimulera och göra det möjligt för ambitiösa entreprenörer med drivkraft att ta sina idéer till nästa nivå. ÅForsk Entreprenörsstipendium är ett erkännande och ett stöd riktat till entreprenörer med ambition och förmåga att stärka svensk innovationskraft, säger Anders Snell, verkställande ledamot i ÅForsk.