Topprekrytering förstärker Värderingsdatas bankprodukter

Värderingsdata rekryterar Monica Lindvall, tidigare produktansvarig för bolån på DanskeBank.
Tillsammans med teamet för Värderingsdatas banktjänster ska hon upplysa bankerna om hur bolåneprocesserna kan förbättras med hjälp av Värderingsdatas tjänster.

qcqtsscepnuuwiu9jv5kFör att vara konkurrenskraftiga växer bankernas behov av snabba och tillförlitliga värderingsprodukter. Kommande myndighetskrav som bolånedirektivet och krav från EU på transparenta och jämförbara värderingsmodeller gör att bankerna kan behöva utveckla sina värderingsmetoder.

Som produktansvarig för bolån på DanskeBank har Monica Lindvall själv kunnat följa problematiken.

– Jag har sett behovet av den här typen av tjänster och hoppas nu kunna bidra med kunskap och erfarenhet från bankvärlden för att upplysa om värdet och det ökade behovet av Värderingsdatas tjänster på marknaden, säger Monica Lindvall.

Förutom produktansvaret för DanskeBank har Monica Lindvall lång erfarenhet inom bankväsendet och har bland annat suttit i Bankföreningens bolånekommitté samt erfarenhet från både Nordea och Swedbank.

– För oss bidrar Monica med ovärderlig kunskap med sin erfarenhet från bankbranschen. Vi har skapat tjänster som möter den utmaning bankerna står inför runt värderingar och nu kan vi med Monicas hjälp informera bankerna om fördelarna, säger Mathias Olofsson, VD på Värderingsdata.

Värderingsdatas värderingsmodell som ligger till grund för tjänsterna är den enda i Sverige som blivit godkänd av European AVM Alliance (EAA). EAA granskar och godkänner de anslutna bolagens modeller och driver på utvecklingen som ökar transparensen och minskar risken för investerare, kreditvärderingsinstitut och tillsynsmyndigheter.

Med värderingsdatas automatiserade fastighetsvärderingar blir hela processen säkrare och mer kostnadseffektiv vilket ger stora konkurrensfördelar för banker i de utmaningar de står inför.

– I ett läge där de flesta banker behöver se över och effektivisera sina bolåneprocesser för att möta digitaliseringen och ökade krav på transparens ser jag fram emot att kunna erbjuda dem ett godkänt och komplett verktyg för bostadsmarknaden som ligger helt rätt i tiden, säger Monica.