Tolerans och inkludering viktigt för företagets tillväxtresa

Stockholm Pride påminner oss om vikten av tolerans och inkludering.

Inom Danske Bank i Sverige har vi som ambition och arbetar långsiktigt med att skapa en inkluderande miljö där vi värderar våra medarbetare utifrån deras individuella kompetens och förmåga att skapa värde för våra kunder och inte faktorer som ex kön, vart man är född eller sexuell läggning.  Tolerans och inkludering viktigt för företagets tillväxtresa 1

Under flera år har vi inom banken drivit ett program som kallas Danske Inclusion som varje medarbetare och ledare måste genomgå. Här synliggör vi hur man medvetet eller omedvetet färgas av olika fördomar kring vad som är kvinnligt respektive manligt samt olika normativa värderingar i vardagen.

Genom att lyfta frågorna kan vi också förändra vårt gemensamma synsätt och skapa en starkare företagskultur. För ett företag som vill växa och bidra med värde till kunder och samhället måste spegla samtiden. För att uppmärksamma Stockholm Pride så hissar vi Pride flaggorna på taket på vårt svenska huvudkontor på Norrmalmstorg 1 och uppmärksammar internt och externt att vi gillar olika.