Timingen att digitalisera har aldrig varit bättre än nu för fastighetsbranschen

Under dessa utmanande tider med osäkerhet på marknaden, begränsad rörelsefrihet och en minskning av många hyresgästers verksamheter, har tidpunkten för fastighetsbranschen att uppgradera tekniken i sina fastigheter kanske aldrig varit bättre.

Timingen att digitalisera har aldrig varit bättre än nu för fastighetsbranschen 1Behovet av drift och kontroll på distans och ökad effektivitet i portföljerna är plötsligt ett genuint behov snarare än något som mest betraktats som ett långsiktigt mål.

Enligt FN förbrukas 39% av all global energi av byggnader. Ett hög siffra som tyvärr inte verkar minska.

Fastigheternas varierande åldrar och antalet olika automationssystem och annan teknik som finns i många portföljer har tyvärr historiskt satt stopp för många ambitioner att få en bra överblick över portföljen och förbättra dess prestanda.

Men idag kan en fastighetsägare enkelt ta kontroll över sin portfölj genom att koppla upp de olika fastigheterna till en molnbaserad, oberoende platform som samlar in och analyserar all fastighetsdata, oavsett vilket automationssystem eller IoT-sensorer som används. Och oavsett om det gäller ett bostads-, detaljhandels- eller kontorsfastigheter är de potentiella effekterna stora, i fråga om energi-, tid- och resursbesparingar i den egna organisationen. Och som grädde på moset kommer också klimatbesparingarna.

Fem exempel på möjligheter som öppnar sig när du kopplar upp dina fastigheter:

  1. Minskad energiförbrukning och ökad hållbarhet
  2. Hälsosammare inomhusklimat och bättre kundupplevelse
  3. Automatisk hållbarhetscertifieringsrapportering
  4. Prediktiv fastighetsförvaltning på distans
  5. Flexiblare utnyttjande av ytor

Ämnen som borde vara högst upp på agendan i fastighetsbranschen i dessa tider.

“Vi ser att våra kunder kan göra stora besparingar genom att öka effektiviteten”, säger Mikko Maja CTO på Nuuka Solutions ”det handlar om att förvandla deras fastighetsdata till värdeskapande insikter”.

Nuuka Solutions har varit en pionjär inom molnbaserade lösningar för fastighetsbranschen sedan 2013. Med nära 3 000 anslutna byggnader. ”Under åren har vi kunnat följa de fantastiska resultaten de kunder som tidigt sett möjligheterna med att digitalisera har uppnått”, säger Mikko Maja,”men nu ser vi se att hela marknaden vaknar, och vi ser ett väldigt stort intresse för vår tredje generationens plattform, från både fastighetsägare, handelsföretag och hela städer”

Nuukaplattformen är baserad på Microsoft Azur och kopplas in på toppen av alla fastigheternas system och sensorer. Plattformen har idag fler än 90 fungerande integrationer till marknadens olika automationssystem, mätare och IoT sensorer. Bland kunderna finns Helsingfors stad, med 1 700 uppkopplade byggnader, The Edge i Amsterdam, men utmärkelsen Världens hållbaraste byggnad 2017, och Unilever North America HQ i New Jersey.

“Det är inte bara energibesparing som kunderna efterfrågar idag”, säger Mikko Maja, ”förmågan att skapa ett proaktivt och förutsägbart underhåll, en bra kvalitet på inomhusluften och att kunna förbättra hela kundupplevelsen är faktiskt ännu mer i fokus nu”.

Förutom ökad effektivitet inom både fastigheternas prestanda och fastighetsdriften så tillhandahåller Nuukaplatformen färdiga rapportfunktioner för de vanligaste hållbarhetscertifieringarna, så som BREEAM, GRESB, och LEED. En uppskattad tjänst som sparar många timmar för kunderna.