Tillgänglighet bör vara i fokus för svenska e-kronan

Riksbanken jobbar hårt på att Sverige ska bli först ut med en digital valuta.

Tillgänglighet bör vara i fokus för svenska e-kronan 1
Victor Engelbrecht Dohlmann

Fokus är ständig tillgänglighet, vilket välkomnas av branschen men som också väcker en del frågor.

Sverige kan bli först i världen med en egen virtuell valuta, e-kronan. Det i sig självt är knappast en nyhet längre, utan något som det rapporterats vitt och brett om över hela världen. Satsningen välkomnas från flera olika håll, och att fokus ligger på ett betalmedel som är tillgängligt dygnet runt för alla svenskar är väldigt lockande. Samtidigt är det viktigt att se hur befintliga virtuella valutor ser ut och fungerar, inte minst för att undvika de fallgropar som finns.

Enligt Riksbanken själva bygger arbetet med e-kronan på att kontantanvändningen i Sverige är en av de lägsta i världen och den nya virtuella valutan siktar in sig på att kunna ersätta just det, med betalningar mellan privatpersoner som främsta uppgift. Därför ska e-kronan kunna användas både digitalt dygnet runt, men även i en offlinebaserad miljö där uppkoppling av en eller annan anledning inte är tillgängligt eller önskvärt.

Just tillgängligheten har visat sig vara lite av en fallgrop för andra virtuella valutor.

Särskilt den mest rapporterade valutan, Bitcoin, med både sin raketuppgång och snabba vändningar på marknaden har visat hur viktigt det är att de bakomliggande systemen fungerar. Under förra året, mitt under Bitcoin-boomen, dök det ofta upp rapporter om antingen avbrott, renodlade attacker eller helt enkelt att populära handelsplatser temporärt stängde ner för att efterfrågan var så stor.

Det vi sett med populära kryptovalutor är, förutom den stora värdeökningen, att marknaden kan svänga väldigt fort. Om en handelsplats plötsligt inte är tillgänglig i den situationen som är önskvärd eller nödvändig så kan det innebära ekonomisk katastrof för enskilda personer. En annan liknelse är de gånger bankerna eller deras korthanteringssystem legat nere, då det allt mer kontantfria Sverige bitvis stannat av. Den här typen av händelser måste tas i noga beaktande under utvecklingen av e-kronan.

För att undvika den typen av avbrott, och för att höja säkerheten mot oförutsedda händelser i allmänhet, är planeringen och utarbetande av säkerhetsrutiner enormt viktig under utvecklingen av e-kronan. Avbrott, planerade eller oförutsedda, på flera timmar är helt enkelt något som inte får ske och något som moderna system för tillgänglighet och säkerhetskopiering motverka. Numera behöver inte ens omfattande servicearbete vara något som påverkar användarnas upplevelse av en tjänst, utan kan skötas med rätt planering och verktyg.

Frågan är bara den om Riksbanken, marknadsaktörer, befolkningen och dess politiker är ordentligt förbereda och redo för den förändring som är på gång?

Vi får hoppas detta och att Sverige vågar visa vägen och gör det på ett genomarbetat sätt där även tillgängligheten sätts i fokus.

För med rätt förarbete går det att se till att säkerhet samt tillgänglighet verkligen upprätthålls, och då har e-kronan all möjlighet att bli en succé och något som skriver in Sverige i historieböckerna. Alternativet är att någon annan innovativ nation hinner före. Men det är väl ändå inte önskvärt med tanke på Sveriges goda förutsättningar inom detta spännande område…

Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam