Tietos automatiserade plattform minskar ledtiderna för FOREX Banks låneprocesser – från dagar till bara minuter

FOREX Bank, Nordens ledande valutahandelskontor, har valt att gå över till Tietos automatiserade plattform för låneansökningar och kreditpoäng för osäkrad kredit.

Tietos automatiserade plattform minskar ledtiderna för FOREX Banks låneprocesser – från dagar till bara minuter 1
Pedram Tadayon, chef för finansiella tjänster på Tieto

Lösningen ska hjälpa banken förbättra sina låneprocesser och minska de vanliga ledtiderna med över 50 procent, med rekordledtider på bara några minuter.

Dagens kunder förväntar sig lättanvända tjänster som inte är mer än ett klick bort. FOREX Bank stod inför den dubbla utmaningen att möta de ökade kundkraven och samtidigt minska de dyra pappersbaserade manuella processerna inom sin lånehanteringsverksamhet.

Tietos plattform gör att FOREX Banks låneprocesser blir helt digitaliserade. För slutanvändaren betyder det snabbare och enklare tjänster. Det leder också till betydligt kortare ledtider från att en kund ansöker om ett lån till att det blir utbetalt.

Plattformen hjälper också banken snabba upp sina tidigare manuella lånehanteringsprocesser och därigenom skapa betydande kostnads- och tidsbesparingar.

“Alla tjänar på den här lösningen. Inte nog med att det går snabbare för våra kunder att få sina låneansökningar behandlade, ofta under en avgörande tid i deras liv, det blir också lättare och smidigare för våra medarbetare att bevilja dessa lån. Detta ger oss en väldigt konkurrenskraftig position på marknaden,” säger Bo Lagergren, VD på FOREX Bank.

Tietos låneplattform togs framgångsrikt i bruk under 2018. Plattformen ger banken starka analytiska förmågor att ta fram mer exakta kreditpoäng och ge rätt erbjudande till kunden på en konkurrensutsatt marknad.

“Användningen av Tietos låneplattform ger FOREX Bank möjligheten att balansera kreditrisken och förbättra kundresan genom automatisering, digitalisering och processförbättringar. Plattformen ökar automatiseringsnivån drastiskt och gör det möjligt för bankens medarbetare att fokusera på kundupplevelsen istället för den manuella hanteringen av dokument, ” säger Pedram Tadayon, chef för finansiella tjänster på Tieto.