Tieto växer i Sverige – fortsatta investeringar inom tillväxtområden

Tietos verksamhet inom IT-tjänster växte med 3 procent under det tredje kvartalet 2016.

I Sverige blev motsvarande siffra 6 procent med fortsatt stark utveckling inom bank- och försäkringssektorn, som visar en tillväxt på 8 procent. Justerat rörelseresultat för koncernen blev 35,4 (38,6) miljoner euro. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under tisdagen den 25 oktober 2016.

– Vi avslutade kvartalet med bra orderingång och lönsamhet. De viktiga avtal vi tecknat och de förvärv vi gjort under perioden visar vår fortsatta konkurrenskraft och stödjer våra tillväxtambitioner framöver. Tillsammans med nuvarande investeringar, nya innovationssamarbeten med kunder och vår kontinuerliga produktivitetsförbättring bildar detta en stark grund för fortsättningen i enlighet med nya strategin, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef för Tieto.it-finans.se

Stark utveckling inom tillväxtområden – investeringar i ny kompetens fortsätter

Med sin nya strategi för åren 2016-2020 som lanserades tidigare i år satsar Tieto på innovation och tillväxt och avser att öka sin marknadsandel i Norden, särskilt i Sverige. Ett nyckelområde är industrispecifika lösningar för olika branscher och där går utvecklingen fortsatt framåt med bank- och försäkringssektorn (16 %) och offentlig sektor (7%) som de starkaste områdena i Sverige under kvartalet.

Tietos tillväxtområden och interna startups inom digital kundupplevelseutveckling (Customer Experience Management, CEM), och IT-säkerhetstjänster (Security Services) visade en tillväxt på dryga 40 respektive 18 procent för kvartalet på koncernnivå, medan molntjänster ökade med 29 procent. Sammantaget ökade tillväxtområdena med 20 procent under kvartalet.

Tillväxten inom bank- och försäkringssektorn har även stärkts med det nyligen slutförda förvärvet av Emric, marknadsledaren inom mjukvara och tjänster för kredithantering i Norden. Tieto har inom loppet av drygt ett år gjort fyra förvärv – Software Innovation, Smilehouse, Imano och Emric – som syftar till att stödja bolagets ambitioner att utöka den mjukvarudrivna verksamheten.

– Vi är mitt i en spännande tillväxtfas med investeringar i nya affärsmöjligheter inom både offentlig och privat sektor och med fortsatt stort rekryteringsbehov. Hittills i år har närmare 300 nya medarbetare börjat inom IT-tjänsteverksamheten i Sverige. Den positiva utvecklingen inom viktiga tillväxtområden ger oss en stark position inför framtiden, säger Per Johanson, Sverigechef på Tieto