Tieto och LokalTapiola utökar samarbete – nytt avtal kring molntjänster

Tieto och det ledande finska skadeförsäkringsbolaget LokalTapiola har tecknat ett avtal om utökat samarbete kring förnyelse av infrastrukturmiljöer och digitala tjänster fram till år 2020.

Avtalet fokuserar på utveckling av digitala kundupplevelser och automatisering av affärsprocesser med moderna molnbaserade tjänster.

Tillsammans kommer företagen att utveckla nya infrastrukturmiljöer med hjälp av flexibla molntjänster från Tieto. Syftet är att skapa en modern och skalbar grund för växlande verksamhetskrav och -behov. Målet är även att göra tjänsteproduktionen mer kostnadseffektiv och flytta mer fokus till förnyelse av system och digitala molnutvecklingsprojekt. Parterna har även kommit överens om att utöka samarbetet och starta nya projekt kring digital kundupplevelseutveckling, till exempel när det gäller hantering av skadeärenden, samt optimera funktioner genom ökad automatisering.

– Tieto har varit en pålitlig partner under en lång tid och är väl förtrogen med såväl utmaningar som möjligheter i vår verksamhetsmiljö. Vårt tidigare samarbete har varit mångsidigt, så vi har redan en stabil grund för att tillsammans utveckla nya tjänster och förbättra de befintliga tjänster som vi erbjuder våra kunder, säger Mikko Vastela, IT-chef på LokalTapiola.

– Tieto arbetar för att digitalisera och utveckla kundupplevelsen i försäkringsbranschen. Avtalet går i linje med våra strategiska val och vårt mål om att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sin verksamhet. Det stärker vår roll som LokalTapiolas strategiska partner, förklarar Christian Segersven , chef för försäkringssektorn på Tieto.

Tieto är den största leverantören av molntjänster i de nordiska länderna, och under fjolåret var molntjänster den snabbast växande affärsverksamheten inom affärsområdet Managed Services. År 2020 förväntas upp till 80 procent av intäkterna inom området härröra från molntjänster. Tieto producerar marknadens bästa hybridlösningar för flexibel affärsanvändning och hjälper kunder att digitalisera och förnya sin verksamhet.