Tieto levererar korttjänster till Marginalen Bank


Tieto har tecknat ett femårigt avtal med Marginalen Bank om leverans av en heltäckande korttjänst.

Tieto levererar korttjänster till Marginalen Bank 1
Bo Andersson, CIO, Marginalen Bank

I avtalet för den molnbaserade kortlösningen ingår även Business Process Outsourcing. Avtalet möjliggör en skalbar och kostnadseffektiv lösning för banken samt uppfyller finansbranschens regulatoriska krav (PCI-DSS).

– Vi valde Tieto som partner då företaget kunde erbjuda en komplett lösning som stödjer vår kortverksamhet, via en molnlösning som är både säker och möter alla regulatoriska krav. Vi känner oss trygga med Tieto eftersom de visat en djup förståelse för vår affär samt kommit med proaktiva lösningar som förbättrar vår IT-verksamhet, säger Bo Andersson, CIO, Marginalen Bank.

Tieto och Marginalen Bank har ett framgångsrikt samarbete sedan 2008, då Tieto levererade den första kärnbankslösningen till banken. Samarbetet utökas nu till att även omfatta den nya säkra molntjänsten (Tieto Compliance Cloud) designad för att möta de nya finansregelverken. I och med det nya avtalet, sänker Marginalen Bank sina IT- kostnader totalt sett.

– Vi är väldigt stolta över att Marginalen Bank har gett oss förtroendet att hantera hela livscykeln för bankens korthantering. Det stärker vår roll som IT- och affärspartner till företag som vill förnya sin verksamhet, säger Vahid Zohali, Vice President Financial Services, Tieto.