Tieto hjälper ÅF att modernisera sin IT-infrastruktur med molntjänster och globala arbetsplatslösningar

Tieto har tecknat ett fyraårigt avtal med det svenska ingenjörs- och konsultföretaget ÅF för att modernisera företagets IT-infrastruktur runt om i världen.

Det strategiska samarbetet omfattar bland annat leverans av molntjänster via en och samma Tieto hjälper ÅF att modernisera sin IT-infrastruktur med molntjänster och globala arbetsplatslösningar 1plattform, Tieto OneCloud, och arbetsplatslösningar som ska hjälpa ÅF att nå sina tillväxtmål.

ÅF, med över 9 000 anställda i 30 länder, har som strategiskt mål att senast år 2020 öka sina årsintäkter till två miljarder euro. Tieto kommer att leverera nydanande IT-infrastruktur som ska möjliggöra den snabba tillväxten. Det nya avtalet träder i kraft den 1 juli 2017.

“Vi känner Tieto mycket väl och har förtroende för att de kommer att leverera lösningar som stöder vår strategi för lönsam tillväxt och ger våra konsulter möjlighet att utföra sitt arbete effektivt världen över. Allt vi gör måste ske globalt och mobilt, och vi vill vara tidiga med att anamma teknologi som ger oss möjlighet att fortsätta som föregångare inom vårt område”, säger Lena Tollerz Törn, CIO på ÅF.

Tieto har varit ÅF:s IT-leverantör under det senaste årtiondet och med det nya avtalet blir samarbetet globalt.

Tieto ska uppgradera IT-infrastruktur på ÅF:s kontor runt om i världen och inom sex olika tjänsteområden, inklusive hantering av servrar och lagring via Tieto OneCloud. Tieto kommer också att hantera företagets nätverk och leverera tjänster för arbetsplatser och konferensrum, en fullständig service desk samt integration och hantering av IT-tjänster (Service Integration and Management, SIAM).

“Vi ser verkligen fram emot att få hjälpa ÅF med deras expansion under de kommande fyra åren och vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet och samarbetet. Med det här avtalet lever ÅF återigen upp till sin ambition att vara en föregångare när det gäller teknisk utveckling som gör arbetet smidigare och effektivare”, säger Johan Schelin, säljchef för tillverkningsindustrin på Tieto i Sverige.

Tieto OneCloud är en ny lösning som låter kunder samla samtliga molntjänster, både privata och publika, i en och samma plattform som hanteras centralt. Den möjliggör för effektiva hybrida molnlösningar som hjälper organisationer att möta kraven på snabbare innovation och tillväxt.