Tessin lanserar möjligheten att investera i en portfölj bestående av lån säkerställda med fastighetspant

Tessin Nordic AB  – meddelar att man inom kort lanserar en ny investeringsprodukt som möjliggör för Tessins användare att sprida sina investeringar över ett större antal lån.

Tessin lanserar möjligheten att investera i en portfölj bestående av lån säkerställda med fastighetspant 1– Tessin har sedan 2014 revolutionerat marknaden för fastighetslån genom att erbjuda en plattform där privata investerare kan låna ut pengar direkt till projekt inom fastighetssektorn. Vi har sedan en tid sett ett intresse för en investeringsprodukt som möjliggör en fördelning av kapitalet över flera objekt som ett sätt att bredda exponeringen och samtidigt sprida risken, därför lanserar vi portföljen, säger Jonas Björkman, medgrundare och VD Tessin Nordic AB.

Tessins investeringserbjudanden täcker en stor del av fastighetsmarknaden. Sedan starten 2014 har plattformens användare finansierat förvärv, renoveringar och produktion av bostäder, logistikfastigheter och kommersiella lokaler. Sedan starten har Tessin förmedlat mer än 1,8 miljarder kronor till fler än 160 projekt med god avkastning.

– Historiskt har de säkerställda lånen haft mycket goda resultat där varje lån är unikt. Per dags dato har mer än 879 miljoner kronor återbetalats till våra investerare som i snitt erhållit drygt 10 procents avkastning, säger Jonas Björkman.

Portföljens avkastning beräknas uppgå till mellan 6–8 procent, beroende på vilka de underliggande lånen är.

– Vi gör som normalt det vill säga att vi lanserar portföljen till våra premiuminvesterare idag och till övriga medlemmar i morgon. Villkoren är som vanligt att minsta investering uppgår till 50,000 SEK men utan övre gräns, avslutar Jonas Björkman.