Tech startups med stort kapitalbehov

Fortsatt teknikutveckling gör det tydligt att digitaliseringen lämnar stora avtryck i vårt samhälle, vilket syns inte minst bland entreprenörer. Att driva en tech startup blir allt vanligare inom IT-branschen. 

Tech startups med stort kapitalbehov 1Oavsett om det är en ny app, molnlösning eller annan mjukvara som ska lanseras så har verksamheten ofta en gemensam nämnare – Det krävs mycket kapital.

Oväntade utgifter skapar ett behov av mer kapital

Det är lätt att underskatta det kapitalbehov som nya verksamheter kräver. Kanske har man använt sig utav bootstrap för att komma igång, men i längden är det få bolag som klarar av att växa utan extern finansiering.

Produkter kan ta längre tid att utveckla även om man har MVP som utgångspunkt, kanske når man inte den kritiska massa som man behöver eller så förändras något och det dyker upp oväntad konkurrens.

Det kan därför vara bra att tidigt börja fundera på hur man vill utveckla sin tech startup rent ekonomiskt.

Riskkapital genom investerare

Ofta tar man in externa investerare och då gäller det att vara väl förberedd med sin presentation. Har man inte gjort ett bra förberedande arbete så är det svårt för de som ska investera att tro på idén, speciellt om man behöver mycket pengar.

I presentationen bör såväl affärsmodellen som en prognos överkommande intäkter ingå. Man kan även berätta om teamet bakom och vilka nyckelkompetenser som personerna har.

Man bör dock komma ihåg att investerare i regel kräver att få en ganska stor del av bolaget i gengäld för de pengar som man tar emot.

Innan man träffar investerare bör man därför noga tänka igenom vad man tycker att en rättvis bolagsvärdering är, samt hur stor del av sitt företag som man är villig att ge bort. Om du som grundare vill fortsätta att styra över din verksamhet så är en bra grundregel att du själv ska äga minst 51% av bolaget.

Få ett tillskott i kassan genom ett lån

Ett företagslån är ett annat sätt att få tillgång till mer pengar på. Fördelen med företagslån är du inte behöver ge upp några aktier eller andelar av bolaget. Nackdelen är förstås att du betalar ränta på lånet.

Man kan göra en jämförelse med de lån som finns på privatlånemarknaden. För privatpersoner finns det bolån, privatlån och andra mindre krediter. Det finns även speciallån som billån och långivare som erbjuder lån utan UC.

De olika typerna av lån gör det möjligt att anpassa lånet efter den ekonomiska situation som konsumenten är i, och vad man behöver pengarna till.

Ska man köpa ett hus är man vanligtvis i behov av ett stort bolån, medan ett privatlån är mer lämpligt för en köksrenovering.

När det gäller företagslån så finns det också olika typer av lån. Beroende på vilken bolagsform verksamheten drivs under så erbjuds olika alternativ. En tech startup är ofta ett aktiebolag och då tecknar bolaget lånet som en juridisk person.

Långivare kan ha krav på att verksamheten ska ha pågått under en viss period och att en viss omsättning ska finnas.

En annan lösning som kan tillämpas om man är i snabbt behov av kapital till sin verksamhet är factoring. Då säljer eller belånar företaget sina fakturor och det kommer in pengar snabbare i kassan.

Var fokuserad och satsa högt

När man drar igång en tech startup så gäller det att verkligen vara till hundra procent dedikerad, ha ett bra självförtroende och håller sig fokuserad under hela processen.

Konkurrensen är tuff och det krävs ofta höga ambitioner för att man ska ha en chans att lyckas. Var beredd på att de kommer att krävas hårt arbete under en lång tid.

Man kommer behöva använda all sin kraft och ha allt sitt fokus riktad mot sitt företag. Oavsett om det är för att få in mer kapital eller för att helt enkelt få sin produkt klar.