Swedish Incubators & Swedish Incubators & Science Parks

Matchmaking mellan startups och storföretag stod tillsammans med ett förstärkt ekosystem för innovation mellan länderna i Östersjöregionen.

Swedish Incubators & Swedish Incubators & Science Parks 1Högst upp på agendan under innovationskonferensen Nordic-Baltic Dynamics som arrangerades på Münchenbryggeriet i Stockholm den 26–27 oktober.

För första gången arrangerades Nordic Baltic Dynamics, en konferens med 20 års historia i Baltikum, i Stockholm. Arrangörer var Swedish Incubators & Science Parks, den medlemsbaserade nationella branschorganisationen för inkubatorer och science parks i Sverige, tillsammans med Tallinn Science Park Tehnopol, Estlands största innovationsmiljö.

– Nordic Baltic Dynamics är en utmärkt arena för att utveckla ekosystemet för innovation omkring Östersjön tillsammans med partnerländerna. Samtidigt genom matchmakingen via Ignite skapades affärsmöjligheter för storföretag och startups. Målet är mer samverkan, lärande, kritisk massa samt gemensamt internationaliseringsarbete, säger Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Under Nordic-Baltic Dynamics arrangerades matchmaking där 50 startups gick in i skarpa affärsmöten med 15 storföretag via Ignite Sweden, ett matchningsprogam som drivs av inkubatorerna LEAD, Things och STING, samtliga medlemsorganisationer i Swedish Incubators & Science Parks. Evenemanget arrangerades i samverkan med Business Sweden.

Under Nordic-Baltic Dynamics diskuterades hur Östersjöregionen kan intensifiera och förstärka samarbetet inom innovationsutveckling mellan innovationsmiljöer som inkubatorer och science parks för att attrahera investeringar och tillsammans skapa global konkurrenskraft.

– De baltiska och nordiska länderna är relativt små – vår fördel internationellt är att vi är innovativa och snabba, som region behöver vi därför investera mer i samarbete för att synas och attrahera investeringar, säger Jaak Raie, vd för Tehnopol Science Park i Estland.

Om Nordic-Baltic Dynamics
Den 26–27 oktober gick Nordic-Baltic Dynamics av stapeln i Stockholm, med över 200 deltagare från innovationsbranschen. Målet med Östersjöregionens innovationskonferens som är en 22 år lång tradition är att stärka samarbetet mellan science parks och intressenter för innovationsekosystem i de nordiska och baltiska länderna. Denna konferens anordnades inom ramen för ett projekt som finansieras av Svenska institutet.