Sverige tar språng mot papperslös fakturering

Idag godkändes samtliga acceptanskontroller som Ekonomistyrningsverket, ESV, genomfört på leverantören av automatiserade ekonomitjänster, OpusCapita.

Direkt kommer flera svenska myndigheter att påbörja sin Sverige tar språng mot papperslös fakturering 1anslutning till PEPPOL via OpusCapita. Bland dem tungviktare som Finansinspektionen och Ekonomistyrningsverket. Sammanlagt öppnar ramavtalet som ESV har tecknat med OpusCapita dörren för tvåhundratjugofem myndigheter att ansluta sig till PEPPOL, nätverket för elektronisk handel och e-inköp.

Ekonomistyrningsverket (ESV) tecknade i april i år ett omfattande statligt ramavtal med OpusCapita, Nordens ledande företag inom automatiserade ekonomitjänster, för hantering och distributionen av fakturor till myndigheters kunder. Avtalet omfattar e-faktura, pappersfaktura och arkivering av räkenskapsinformation enligt bokföringslagen.

Syftet med ramavtalet är att skapa en enkel och naturlig anslutning till PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-line). Genom nätverket får användarna tillgång till samtliga köpare och säljare som är anslutna internationellt. Det finns idag över etthundratusen registrerade användare av PEPPOL. År 2014 var den siffran tiotusen.  

Elektronisk fakturering via PEPPOL har snabbt blivit en hygienfaktor bland företag i Norden. I Danmark finns redan ett förbud mot pappersfaktura i offentlig sektor, vilket har gynnat utvecklingen av elektronisk fakturering i hela näringslivet. Norge inför ett förbud från och med 1 januari 2018.

Avtalet ligger i linje med OpusCapitas långsiktiga strategi att hjälpa organisationer och företag på sin digitala resa från papper- till e-faktura.