Sverige bröt trenden med kortbedrägerier under förra året

Efter flera tidigare ökningar, visar ny data att antalet kortbedrägerier i Sverige låg på oförändrad nivå under föregående år.

Det visar en sammanställning av antalet kortbedrägerier under 2017 i 19 europeiska länder, gjord av FICO tillsammans med Euromonitor International. Enligt de nya siffrorna uppgick summan för kortbedrägerier i Sverige under 2017 till 249 miljoner kronor.

“Att kortbedrägerier i Sverige ligger på oförändrad nivå är positiva nyheter, speciellt när man tänker på den höga andelen kortbetalningar och näthandel som Sverige har,” säger Gareth Williams, bedrägeriexpert på FICO i Sverige. ”Vi ser hur kortbedrägerier där kriminella gör olovliga transaktioner utan tillgång till kundens fysiska bankkort ökar i Norden som helhet, samtidigt som vi ser ökningar inom exempelvis fakturabedrägerier eller bedrägerier kopplade till kunders mobila bank-ID i Sverige.”

Medan Sverige lyckas stoppa ökningen av kortbedrägerier, ser situationen annorlunda ut i grannländerna. Enligt de nya siffrorna har kortbedrägerierna ökat med 7 procent i Danmark och 5 procent i Norge. Sammanlagt ökade de totala förlusterna för kortbedrägerier i de 19 undersökta länder med två procent, nära 30 miljoner euro.

“Ökningen av kortbedrägerier i Danmark och Norge kan bero på att Sverige varit mer framgångsrika i att bekämpa kortbedrägerier, då kriminella tenderar att söka sig till marknader där de kan nå mest framgång,” säger Gareth Williams.

Går mot självauktoriserade bedrägerier

Framgångsrika åtgärder för att motverka kortbedrägerier i Sverige kan också ligga bakom ökningen inom andra typer av bedrägerier, eftersom kriminella fokuserar på de bedrägerityper som medför minst motstånd. I Sverige ser vi en ökning av så kallade självauktoriserade bedrägerier, där kriminella lurar personer att själva auktorisera den bedrägliga transaktionen, exempelvis via mobilt Bank-ID.

“Bankerna arbetar hårt för att motverka självauktoriserade bedrägerier genom nya typer av verktyg och ramverk för deras organisationer,” säger Gareth Williams. ”Att ARN nyligen beslutade att banker ska ersätta kunder som råkat ut för den här typen av bedrägerier, sätter ännu mer press på bankerna att agera.”
I andra delar av Europa visar sammanställningen på betydande ökningar av kortbedrägerier. Österrike toppar listan med en 20-procentig ökning följt av Ungern med en 15-procentig ökning, och Danmark hamnar på tredje plats med en 7-procentig ökning. Sverige ligger på femte plats av de 19 undersöka länderna när det gäller kortbedrägeriförluster per antal säljtillfällen, med 20 öre i bedrägeriförluster per 100 kronor i försäljning.

Effektiv bedrägeribekämpning

“Med internet- och mobilbanksbaserade tjänster öppnas möjligheter att betala i realtid, vilket skapar nya möjligheter för kriminella,” säger Gareth Williams. ”Realtidsbetalningar är oåterkalleliga när de väl godkänts och vi ser hur den genomsnittliga förlusten per ärende har ökat från hundratals till tusentals euro.”
För att motverka den utvecklingen, kommer det ställas högre krav på innovation i arbetet med att bekämpa bedrägerierna.

”Det krävs lösningar som kan motverka bedrägerier i realtid, lösningar som verkar tillsammans med andra aktörer och använder sig av maskininlärning och artificiell intelligens. Lösningarna måste också fungera i alla kanaler och i hela organisationen. De måste även kunna använda data som finns i de realtidsbaserade beslutsprocesserna och kunna agera på automatiserade kundinteraktioner och autenticeringsprocesser, utan att behöva ett manuellt ingripande.”