Svenskarnas oro för IT-säkerhetsattacker

Svenskarnas oro för IT-säkerhetsattacker ökar drastiskt – samtidigt som allt fler svenskar drabbas

Svenskarnas oro för IT-säkerhetsattacker 1
Anders Söderström, vd på Sentor

Efter flera uppmärksammade dataintrång växer nu oron hos svenskarna för att drabbas av dataintrång och andra IT-relaterade attacker. I en ny undersökning uppger 6 av 10 svenskar att de är oroliga över att en attack ska drabba dem och hälften av svenskarna har redan drabbats av någon form av IT-relaterad attack.

Media har under den senaste tiden fått rapportera om flera stora dataintrång och överbelastningsattacker. Senast har det varit stor uppmärksamhet kring dataintrånget hos den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca där det från det läckta materialet framkommit att flera högprofilerade politiker och kändisar försökt undvika att betala skatt.

I en ny undersökning som Ipsos utfört på uppdrag av Sentor, kan man utläsa att svenskarnas rädsla för att drabbas av en IT-säkerhetsattack* nu ökar. Hela 62 procent av svenskarna känner en oro över att en IT-säkerhetsattack ska drabba dem, en drastisk ökning från förra året då 45 procent uppgav samma svar. Anders Söderström, vd på Sentor, tror att ökningen kan kopplas till flera uppmärksammade händelser den senaste tiden.

– Det råder inget tvivel om att det har hänt saker i opinionen under det senaste året. Jag tror att det är en följd av flera uppmärksammade incidenter internationellt och den kraftiga ökning i angrepp och lyckade attacker mot svenska företag och privatpersoner som vi ser. Människor börjar få upp ögonen för risker och de konsekvenser som kan bli följden av en attack.

Oron ökar bland svenskar i alla åldrar, men i synnerhet bland äldre. I kategorin 60-75 år uppger hela 71 procent att de känner en oro, en dramatisk ökning från i fjol då endast 40 procent uppgav samma sak.

Hälften av svenskarna har redan drabbats av en IT-säkerhetsincident

Det är också allt fler som faktiskt drabbas av någon form av IT-säkerhetsincident. Hela 49 procent av de tillfrågade uppger att de har drabbats – en kraftig ökning sedan i fjol då 33 procent uppgav detsamma.

En bidragande orsak till den kraftiga ökningen kan vara den våg av bluffmejl som sköljt över landet senaste året.

– Både privatpersoner och anställda på företag har drabbats hårt av utpressningsvirus som har spridits via mail som har sett ut att komma från exempelvis Skatteverket och PostNord.

– För att undvika att drabbas av den här typen av attacker är det viktigt att vara restriktiv med vilka länkar och bifogade länkar man klickar på i mail. Dessutom bör man hålla programvaror, operativsystem och webbläsare uppdaterade till senaste versionen för att inte drabbas till följd av gamla säkerhetshål, avslutar Anders Söderström, vd på Sentor.

*En IT-säkerhetsattack i det här sammanhanget kan vara infektioner via trojaner och ransomware, men det kan också röra sig om riktade attacker i syfte att komma över sociala medie-konton och kreditkortsuppgifter.