Svenskarnas mediekonsumtion digitaliseras

Svenskar är storkonsumenter av media och den totala kostnaden per hushåll och år ökar. Detta beror både på att priserna har höjts, men också för att fler tjänster har blivit tillgängliga.

Svenskarnas mediekonsumtion digitaliseras 1

Det finns fortfarande en stor efterfrågan av traditionella medier vid sidan av de digitala, men det är tydligt åt vilket håll utvecklingen går.

Betalar mest för rörlig bild

Enligt rapporter från myndigheten för press, radio och tv fortsätter kostnaden för mediekonsumtionen att öka. Under 2018 betalade varje hushåll i genomsnitt 19 658 kronor för media av olika slag. Det är en ökning på nästan 3000 kronor jämfört med 2014. Mest pengar lades på rörlig bild och kostnaden uppgick till 6426 kronor. Den här summan förväntas att sjunka från och med 2020, men inte nödvändigtvis för att färre är intresserade av rörlig bild. 2020 togs tv- och radioavgiften bort, vilken räknades in i totalsumman.

Medieutgifterna som har ökat mest sedan 2014 är de för spel och musik. I genomsnitt betalar svenska hushåll 891 kronor om året för musik och 850 kronor för spel.

Tre av fem spelar nöjesspel

Spel räknas inte alltid som media men det är en aktivitet som har börjat att konkurrera med rörlig bild. Det finns ett stort intresse för interaktiva filmer och serier, vilka kan beskrivas som en blandning mellan spel och film. Tittaren väljer vilka val och vägar som karaktärerna i filmerna ska ta. Samma film kan därmed sluta på olika sätt.

I Sverige har närmare 60 procent uppgett att de spelar nöjesspel. Bland dessa räknas alltifrån pusselspel till strategispel, solospel och flerspelarspel. En av tio uppger att de spelar på gambling-sidor som William Hill Casino. Här återfinns spel som spelautomater, bordsspel och live casino. Samtliga spel är tillgängliga på en och samma plattform. De är också tillgängliga via olika operativsystem och enheter. När en spelare har loggat in, vare sig det är via en mobil eller dator, kan hen välja vilka spel hen vill spela.

Skillnader mellan åldersgrupper

I genomsnitt konsumerar varje svensk 357 minuter media per dag. Av dem spenderas 175 minuter på traditionella medier. Digitala medier tillsammans med musik och sociala medier tar upp 182 minuter. Det är fortfarande äldre personer, som ingår i ålderskategorin 60 år och över, som är de största konsumenterna av traditionell media. Yngre konsumenter är mer benägna att använda digitala tjänster för att lyssna på musik, titta på film och läsa böcker samt tidningar.

Det har samtidigt uppmärksammats en ökad digitalisering bland äldre. Det är fler som har skaffat sig surfplattor och smarttelefoner där de kan lyssna på internatradio och titta på play-kanaler. Enligt en undersökning som gjordes av Nordic Bench, som är ett svenskt analysinstitut med bas i Stockholm, röstades SVT Play fram som den bästa streamingtjänsten av femton alternativ. SVT 1 och 2 är i sin tur två av de mest sedda kanalerna via traditionell media.

Trots en fortsatt närvaro av traditionella medier är det tydligt att svenskarna blir mer digitaliserade. Detta sätter press på regeringen för att minska det digitala utanförskap som fortfarande finns i landet. Majoriteten av de utan internet är äldre. Om de skulle börja använda internet hade det blivit intressant att se vad som händer med konsumtionen av traditionella medier.