Svenskarna vill minska affärsresandet med distansmöten

Fler än sex av tio svenskar anser att företaget de är anställda på kan minska affärsresorna genom att ha fler distansmöten.

Svenskarna vill minska affärsresandet med distansmöten 1Nästan åtta av tio säger att företaget är öppet för hållbarhetsfrågor som minskar miljöpåverkan. Det visar en undersökning från Kantar Sifo, på uppdrag av molntjänstbolaget Citrix.

Flygresor har stor skadlig påverkan på klimatet och fler företag väljer därför i högre utsträckning alternativa transportmedel när affärsresan ska göras. Enligt SJ görs cirka 30 procent av affärsresorna med tåg årligen. En Sifo-undersökning, beställd av Citrix, visar att nästan en tredjedel (62 %) av kontorsarbetarna anser att företaget de jobbar för kan minska på affärsresorna genom att ha fler möten på distans. Vidare anser 76 procent att deras företag är öppna för nya idéer kring hållbarhet och att på sikt minska klimatavtrycket.

– Medvetenheten för miljöfrågor har ökat och företag har insett vikten av att arbeta med klimat- och hållbarhetsfrågor. Förutom alternativa transportmedel kan många affärsresor ersättas av videokonferenser. Det sparar inte bara på miljön utan även tid och pengar, säger Peter Söderholm, Nordisk Presaleschef på Citrix.

Sifo-undersökningen visar även att majoriteten av kontorsarbetarna själva kan hjälpa till att minska sin egen miljöpåverkan. 18 procent svarar just att de kan åka på färre affärsresor, en fjärdedel anger att de kan arbeta mer på distans och 29 procent säger sig kunna använda miljövänligare transportmedel till och från jobbet.

– Svenskarna vill ta ett större ansvar när det kommer till sin egen klimatpåverkan. Med nya digitala verktyg och förändrade arbetsuppgifter kan fler jobba på distans och slippa den dagliga pendlingen. Det ger även bättre möjligheter för balans i familjelivet, fortsätter Peter Söderholm.