Svenskar redo att byta bank – men tidsödande process stoppar

Antalet svenskar som bytt bank har ökat under 2000-talet och den senaste siffran från SIFO/FICO visar att 31 procent av svenskarna nu bytt bank.

Undersökningen visar också att 30 procent av svenskarna övervägt att byta bank men ännu inte tagit steget.

“Undersökningsresultatet visar att kampen om attraktiva bankkunder är tuffare än någonsin, med mer handlingskraftiga kunder som visar mindre lojalitet,” säger Dylan Jones, som är Nordenansvarig på globala analysföretaget FICO. ´”Att 6 av 10 svenskar antingen har bytt eller överväger att byta bank bör få aktörer i branschen att bli bättre på att försöka behålla befintliga kunder såväl som förbättra inslussningsprocessen för nya kunder.”

Medelålders mest frustrerade

Undersökningsresultatet visar att antalet personer som skulle vilja eller påbörjar en process för att byta bank för att sen överge tanken på grund av processens utformning, nu utgör 39 procent av befolkningen. Bland medelålders svenskar, I åldrarna 35-55 år, är siffran ännu högre, där 47 procent väljer att överge processen på att byta bank.

“Medelålders svenskar visar mer handlingskraft än någonsin när det gäller att undersöka och välja banker utifrån deras preferenser,” säger Dylan Jones. ”Men antalet personer som överger processen visar på behovet för banker att erbjuda en snabbare, smidigare och mer personligt anpassad process för att slussa in nya kunder till banken.”

För tidskrävande

Nära 6 av 10 svenskar, 59 procent, säger att processen för att byta bank är tidskrävande. Deras största irritationsmoment är att behöva uppdatera personlig information hos arbetsgivaren, såsom bankkontonummer för löneutbetalning och uppdatera olika tjänster som de använder.

“Banker försöker alltid hitta balansen mellan regelefterlevnad och riskhantering med att erbjuda en attraktiv smidig inslussningsprocess för nya kunder,” säger Dylan Jones. ”Undersökningsresultatet visar att det finns utrymme för förbättring att göra i den processen och förbättringar där skulle kanske också kunna göra de traditionella bankerna mindre sårbara för fintechkonkurrenter.”

SIFO/FICO: Vad är din inställning till att byta bank?

–          Jag har bytt bank en eller flera gånger – 31%

–          Jag har inte bytt bank, men har övervägt det – 30%

–          Jag har inte bytt bank och har inte övervägt det – 35%

–          Tveksam/vet ej – 4%

SIFO/FICO: Om du tänker på den senaste gången du bytte bank, hur tidskrävande upplevde du processen??

–          Inte alls tidskrävande – 38%

–          Något tidskrävande– 52%

–          Mycket tidskrävande– 7%

–          Tveksam/vet ej – 3%

SIFO/FICO: Har du någon gång övergett tanken att byta bank på grund av att det verkat för tidskrävande eller komplicerat?

–          Ja – 39%

–          Nej – 61%

SIFO/FICO: Om du tänker på senaste gången du bytte bank, vilken del av processen var mest tidskrävande?

–          Öppna nya konton– 3%

–          Skaffa nya betalkort – 7%

–          Flytta lån från gamla banken till nya– 9%

–          Flytta sparande från gamla banken till nya– 11%

–          Uppdatera arbetsgivare och olika tjänster du använder– 33%

–          Uppdatera betalningsinformation i olika appar– 11%

–          Annat – 6%

–          Tveksam/vet ej – 20%

Undersökningen utfördes av SIFO på uppdrag av FICO under våren 2018.