Svenskar otåliga med bankers bedrägeribekämpning

En ny undersökning från SIFO och FICO visar att nästan var tredje svensk anser att bankerna gör för lite för att bekämpa bedrägerier.

Svenskar otåliga med bankers bedrägeribekämpning 1”Många konsumenter är otåliga och vill se mer tydliga resultat från bankernas bedrägeribekämpning,” säger Dylan Jones, ansvarig för FICO i Norden. ”Undersökningsresultatet visar att bankerna dels måste stärka sitt arbete ytterligare men också bli bättre på att utbilda konsumenter kring alla de åtgärder som de faktiskt vidtar för att bekämpa bedrägerier.”

SIFO/FICO: Vad är din uppfattning när det gäller bankers arbete för att bekämpa bedrägerier?

  • Jag tycker att de gör tillräckligt – 29%
  • Jag tycker inte att de gör tillräckligt – 31%
  • Jag vet inte – 40%

Undersökningsresultatet visar att det är män (37%) och äldre (36%) som framför allt är missnöjda. Bland kvinnor och yngre svenskar finns det en stor osäkerhet, där nästan 46% är osäkra på hur bankerna arbetar med bedrägeribekämpning.

”Svenska banker skulle i det här hänseendet kunna inspireras av exempelvis Storbritannien där bankerna gjort stora informationskampanjer mot allmänheten för att utbilda kring bedrägerier,” säger Dylan Jones. ”Speciellt med tanke på att många svenska banker faktiskt ligger i framkant när det gäller att introducera ny typ av teknik för att bekämpa bedrägerier, bland annat byggd på maskininlärning och artificiell intelligens.”