Svenska PropTech-bolaget Avy tar in 20 MSEK i finansieringsrunda

I en ny investeringsrunda som precis stängts tar det Stockholmsbaserade Proptechbolaget Avy in drygt 20 miljoner kr och expanderar sin tjänst mot ytterligare 20,000 lägenheter

Svenska PropTech-bolaget Avy tar in 20 MSEK i finansieringsrunda 1Avy är en digital boendetjänst grundat 2018 med affärsidé att stärka relationen mellan fastighetsägare och boende, tillskapa nya affärsmöjligheter för fastighetsägare och öka kundnyttan för de boende. Bolaget stänger nu en finansieringsrunda som ger ett kapitaltillskott på över 20 miljoner kr. Investeringsprofiler inom och utanför fastighetsbranschen har investerat och bolaget utökar kundbasen mot drygt 20,000 ytterligare lägenheter.

Avy backas sedan tidigare av Brunswick Ventures som tidigt såg tjänstens potential givet de digitaliseringsbehov som finns inom fastighetsbranschen.

“Fastighetsbranschen står inför en stor digitaliseringsvåg och just på bostadsmarknaden finns otroligt mycket att göra. Boendes behov och konsumentbeteenden har förändrats och för fastighetsägare finns nya affärsmöjligheter att ta tillvara genom att tillmötesgå detta”, säger Mikaela Svefors, medgrundare till Avy.

Med hjälp av de nya investeringarna ska Avy utöver utrullning på de tusentals kontrakterade lägenheter som står på tur både växa sin organisation, kundbas och utöka funktionaliteten inom identifierade nyckelområden i sin tjänst.

“Intresset från investerare och fastighetsbolag har varit stort och vi har nu säkrat kapital för att skala upp och växa ytterligare, både inom och utanför Sverige. Vi jobbar nära våra kunder för att se vilka funktioner som efterfrågas mest och som vi kan förbättra vårt erbjudande med” fortsätter Mikaela.