Svenska kortbedrägerier ökade med 1 procent föregående år

FICO, ledande inom analysprogramvaror, presenterar sin årliga kartläggning av kortbedrägerier i Europa.

Svenska kortbedrägerier ökade med 1 procent föregående år 1Siffrorna visar att svenska kortbedrägerier ökade med 1 procent under 2018, till en total kostnad av 402 miljoner svenska kronor. Grannlandet Norge minskade kortbedrägerierna med 36 procent under samma period.

Även om kortbedrägerierna minskat något i Sverige sedan 2015 enligt data från Euromonitor, så bryts trenden förra året genom en liten uppgång. Uppgången beror bland annat på en ökning av så kallade CNP-bedrägerier, där kriminella genomför kortbedrägerier med kortuppgifter men utan tillgång till det fysiska betalkortet. En annan bidragande faktor är en ökning av ID-relaterade kortbedrägerier.

“CNP-bedrägerier ökar i många digitalt utvecklade länder som Sverige, där internethandel och digitala tjänster används av stora delar av befolkningen,” säger Matt Cox, vice president för bedrägerihanteringslösningar på FICO i Europa. “Vi ser också i Sverige hur ID-relaterade kortbedrägerier utgör en tuff utmaning, inte minst bedrägerier kopplade till Bank-ID.”

Kortbedrägerier i Sverige 2018

  • CNP-bedrägerier (utan fysiskt kort) = +2%
  • ID-relaterade kortbedrägerier = +2%
  • Förfalskade kort = +/- 0
  • Borttappade/stulna kort = -2%
  • Borttappade/stulna kort via post= -5%

Total förändring jämfört med föregående år: +1%

“Sveriges framgångsrika insatser när det gäller att minska bedrägerier kopplat till borttappade och stulna betalkort gör att den totala ökningen begränsas till 1 procent, men som siffrorna visar så utgör CNP-bedrägerier och ID-relaterade kortbedrägerier en oroväckande trend,” säger Matt Cox.

Norge står ut

Samtidigt som kortbedrägerierna ökar i Sverige visar siffrorna på en rekordminskning i Norge med 36 procent under 2018, vilket placerar landet i topp i Europa. Även Danmark når en minskning av bedrägerinivåerna, dock med en mer modest minskning på 3 procent under 2018.

“Det är tydligt att Sverige och andra europeiska länder kan lära av Norges arbete för att minska kortbedrägerier,” säger Matt Cox. ”Men med det sagt, så är det också viktigt att komma ihåg att det inte finns någon universallösning som passar alla länder, eftersom varje land har sina specifika utmaningar när det gäller att minska kortbedrägerier.”

Kortbedrägerier i grannländer – 2018

  • Norge: – 36 procent
  • Danmark: – 3 procent
  • Sverige: + 1 procent

Kortbedrägerier i Europa – 2018

  • Störst ökning: Ungern (48%)
  • Största minskning: Norge (-36%)

Euromonitor har på uppdrag av FICO samlat in data för sammanställningen. FICO har nyligen utsetts till ledande inom bedrägeribekämpning av undersökningsföretagets Chartis, och FICOs Falcon-plattform skyddar 2,6 miljarder betalkort världen över.