Svenska investerare förstår sig inte på hållbara investeringar

En stor grupp bland svenska investerare förstår sig inte på hållbara investeringar.

Drygt hälften av investerarna har endast en liten förståelse, medan en tredjedel över huvud taget inte förstår vad det är. Samtidigt uppger närmare hälften av alla investerare att de placerar i fonder som tar hänsyn till hållbarhetskriterier.

Det framgår av en enkätundersökning som den globala kapitalförvaltaren Legg Mason har låtit genomföra. 16 810 investerare i 17 länder, varav 1 000 i Sverige, i åldern 18-74 år har deltagit i Legg Mason Global Investment Survey 2018.

Endast 18 procent av de svenska investerarna säger sig helt förstå innebörden av termen hållbara investeringar. 31 procent säger sig inte ha någon kunskap alls, och ytterligare 51 procent uppger att de förstår något.

Svenska investerare placerar sig därmed något under genomsnittet globalt respektive i Europa. I Europa svarar 22 procent att de förstår helt vad hållbara investeringar är för något. 52 procent uppger att de förstår hyfsat vad det är, medan 26 procent inte förstår alls.

Kunskapen om hållbara investeringar är sämst i den äldre generationen. Närmare en tredjedel, 30 procent, av 18-24-åringar förstår helt vad hållbara investeringar är, mot endast 10 procent bland 65-plussarna. Bland dem som inte förstår alls dominerar 45-plussare och vidare uppåt i åldrarna. Kvinnor har överlag något sämre förståelse av hållbara investeringar än män.

”Jag tror att det råder en förvirring bland investerarna om vad hållbar förvaltning, eller ESG-förvaltning, innebär, vilket inte är konstigt då det betyder olika saker för olika förvaltare. En del förvaltare investerar endast i företag som de tror har en positiv inverkan på miljön, medan andra kan tänka sig att investera i ett kolgruveföretag om det tar positiva steg för att bli mer gröna”, säger Peter Andersson, försäljningschef Norden på Legg Mason.

Av undersökningen framgår samtidigt att när investerarna väl får beskrivet för sig vad hållbara investeringar är så anser närmare hälften av de tillfrågade, 47 procent, att fondförvaltare aktivt ska påverka företag som de investerar i att agera ansvarsfullt. 28 procent uppger att de skulle vilja lära sig mer om hållbara investeringar, och lika stor andel anser de vara mycket angeläget för dem att ha sina placeringar i fonder som investerar i ansvarsfulla företag.

Nära hälften, 45 procent, av de svenska investerarna säger att de väljer fonder som följer kriterierna för hållbara produkter. Av dem rankas miljömässiga kriterier högst, 36 procent, följt av sociala (27 procent) och bolagsstyrning (16 procent). Drygt en femtedel, 22 procent, anser att alla hållbarhetskriterier är lika viktiga.

För över en femtedel, 22 procent, finns det inget som förhindrar dem att göra hållbara investeringar. De största hindren att göra denna sorts investeringar är osäkerheten om vilka investeringar som är hållbara (29 procent), en avsaknad av information (21 procent), känslan av att avkastningen inte blir lika bra som vid andra investeringar (20 procent) samt känslan av att avgifterna för att investera i hållbara produkter är högre än vid andra investeringar (20 procent).

Vid en sammansatt mätning svarar hälften, 50 procent, att de upplever avsaknaden av information, råd och förståelse som det största hindret för att investera i hållbart. Samtidigt uppger nästan lika många, 48 procent, att de kommer att öka sina placeringar i hållbart under de närmaste fem åren.

”Det har förekommit argument och teorier om att hållbara investeringar skulle äventyra avkastningen. Vi har fonder som har investerat i hållbart ända sedan 2003 med lika goda resultat som icke hållbara fonder. Det handlar om samma förvaltare och samma process. Så vi har ett ganska skapligt statistiskt underlag for att kunna kasta den teorin i soptunnan”, säger Peter Andersson.

Legg Mason Global Asset Management gav Research Plus Ltd i uppdrag att genomföra en oberoende webbaserad undersökning bland 16 810 investerare i 17 länder mellan den 26 juli och 24 augusti 2018. Undersökningen definierar ”investerare” som personer som avser att investera minst 10 000 euro de kommande tolv månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar de senaste fem åren. Dessa personer representerar investerares uppfattningar i vart och ett av de länder som ingår i undersökningen. Förutom Sverige ingår USA, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Schweiz, Belgien, Hongkong, Singapore, Japan, Taiwan, Kina, Brasilien, Mexiko och Australien i undersökningen.