Svenska Försäkringsfabriken väljer Freja eID

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man slutit ett avtal med Svenska Försäkringsfabriken AB om integration av e-legitimationen Freja eID.

Svenska Försäkringsfabriken erbjuder IT-lösningar för banker och försäkringsbolag och kommer erbjuda sina kunder att använda Freja eID för sina slutanvändare.Svenska Försäkringsfabriken väljer Freja eID 1

Digitaliseringen inom bank och försäkringsbranschen kräver i allt högre utsträckning att slutanvändarna måste identifiera sig på ett säkrare och mer användarvänligt sätt än med användarnamn och lösenord. Att låta slutkunderna använda sig av en e-legitimation gör att tjänsteleverantörerna inte behöver ha egna system för ID-hantering och inte heller behöver lägga resurser på ursprungsidentifieringen av användarna. Freja eID kommer nu att bli ett alternativ som Svenska Försäkringsfabriken kommer att erbjuda sina kunder för att slutanvändarna smidigt skall kunna logga in och skriva under digitalt i olika tjänster.

Mikael Elf, VD Svenska Försäkringsfabriken kommenterar:
”I takt med att lösenorden är på väg ut är det en självklarhet för oss att erbjuda våra kunder att integrera med en e-legitimation. Att det nu finns ett alternativ till BankID ser vi som mycket positivt då Freja eID erbjuder viss annan funktionalitet och flera affärsmodeller, något vi tror att många av våra kunder efterfrågar. Och jag tror inte det är otänkbart att de flesta kunder kommer erbjuda sina användare flera alternativ att logga in med. ”

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Tack vare avtalet med Svenska Försäkringsfabriken får vi en kanal till ett stort antal bolag som tillsammans har hela Sveriges vuxna befolkning som användare. I vår strävan att snabbt bygga upp Freja eID till en bred tjänst med en stor användarbas är detta naturligtvis ett mycket värdefullt avtal.”