Svenska företagsledare ser intelligent automation som en drivkraft för ökad produktivitet och digital transformation enligt ny undersökning 

Engelska RPA-leverantören Blue Prism släppte idag resultaten av sin årliga globala undersökning om framtidens arbete i en rapport med titeln ”The Impact of a Digital Workforce on Business Agility & Survival”.

Svenska företagsledare ser intelligent automation som en drivkraft för ökad produktivitet och digital transformation enligt ny undersökning  1Rapporten, som bygger på svar från mer än 6 700 kunskapsarbetare och beslutsfattare inom IT över hela världen, visar att i Sverige ser 91 % robotic process automation (RPA) som lösningen på det globala produktivitetsproblemet, 93 % ser det som ett sätta att driva digital transformation och 84 % ser det som viktigt för att företagen skall kunna behålla sin konkurrenskraft.

Undersökningen visar också att företagsledningar globalt sett är mycket positivt inställda till automatisering, där 92 % vill införa och utöka dessa möjligheter i sina organisationer, medan 81 % indikerade att RPA och/eller automatisering är avgörande för att kunna skala teknologier som AI i hela sin verksamhet. När det gäller allt från att skapa och förbättra arbetet, spara tid och kostnader, påskynda och förbättra arbetskvaliteten och göra organisationer mer innovativa, är de medverkande eniga om att RPA bidrar till en mycket positiv inverkan på arbete, affärsförmåga och motståndskraft.

– Dessa undersökningsresultat bekräftar den stora förändring som vi nu ser ske på grund av automatisering, där COVID-19 har satt fokus på vad en digital arbetskraft kan göra för att upprätthålla kontinuitet, men det här är bara början. Det här handlar om att använda intelligent automation för att ge den icke-tekniska kunskapsarbetaren möjlighet att göra mer, göra det snabbare och mer effektivt utan att för den skull behöva förlita sig på IT. Det här går att göra utan att behöva använda sig av produktivitetsverktyg som makron och ”screen scraping”, allt för att kunna nå ett snabbt ROI. Intelligent automatisering är själva kärnan för att möjliggöra digital transformation i stora företag, säger Jason Kingdon, ordförande och VD för Blue Prism.

Det nya normala – Post COVID-19

För att mäta vilken påverkan COVID-19 har på företag undersökte Blue Prism också sin egen globala kundbas och fann att 94 % ser RPA som en livlina för att upprätthålla företagskontinuitet och säkerställa en högre nivå av övergripande lyhördhet. 94 % av dessa kunder ser också att Blue Prisms Digitala Medarbetare gör det möjligt att bli ännu mer konkurrenskraftig, samtidigt som de stöder samarbete på distans i detta ”nya normala”. 100 % av de svarande säger sig vilja utvidga eller öka RPA-användningen inom sin organisation.

Att hantera global produktivitet

I de flesta branscher levererar kunskapsintensiva arbeten inte i närheten av dess potential, vilket bevisas av minskad global produktivitet som stagnerat på en tiondel av vad det var för 40 år sedan för vissa ekonomier. Med pandemin står organisationer inför ytterligare utmaningar i allt från minskad arbetskraft, kundkrav och makroekonomiska påfrestningar. Undersökningsresultaten avslöjar en positiv koppling mellan automatisering, global produktivitet, affärsrörlighet och motståndskraft. I Sverige, där 250 kunskapsarbetare och 103 IT-beslutsfattare undersökts som en del av studien, anser 86 % att för mycket tid slösas bort på administrativa arbetsuppgifter, medan 89 % av dessa beslutsfattare ser automation som en lösning på det globala produktivitetsproblemet och 98 % tycker att det även kan hjälpa dem att uppfylla krav från kunder.

Framtidssäkra företag

I Sverige tror 84 % av företagens beslutsfattare att RPA och/eller automation är avgörande för att deras företag skall förbli konkurrenskraftiga. Denna positivitet återspeglar de stora tidsbesparingarna, förbättrade noggrannheten och de kostnadsbesparingar rapporterade av svenska företagsledare, av vilka 97 % redan har planer på att utvidga användningen av automatisering inom sina företag.

I dagens starka konkurrens säger svenska beslutsfattare att strategiska teknikinvesteringar som RPA även kan bidra till att hålla deras digitala transformationsinsatser på rätt spår. I själva verket upplevde 93 % av de tillfrågade att RPA var en viktig faktor för att driva digital omvandling – och mer än tre fjärdedelar indikerar att RPA även gör det möjligt att skala införandet av andra nya teknologier. Innan coronavirus-utbrottet rapporterade 86 % av de svenska beslutsfattarna om en kamp för att möta kundernas efterfrågan, och 98 % ansåg att automatisering skulle hjälpa till att möta denna utmaning.

Ett kunskapsskifte är på väg

Den globala undersökningen visar att det finns ett behov av ett kunskapsskifte, eller omskolning och utbildning. Över tre fjärdedelar uppger att det finns kunskap som de ständigt efterfrågar, till exempel dataanalys och datavetenskap. För att hantera detta svarade 76 % av de undersökta kunskapsarbetarna i Sverige att deras organisationer erbjuder möjligheter till utbildning när de introducerar teknik som kommer att förändra jobbet.

Automations-ångest

Rädslan för automatisering minskar eftersom det finns ett växande förtroende hos fler organisationer som skaffar digitala medarbetare. Svenska kunskapsarbetare blir alltmer bekväma med RPA, bara 36 % oroar sig för relaterade arbetsförluster under de kommande tre åren. Mer än hälften av kunskapsarbetarna är positiva över de möjligheter som RPA kommer att skapa, medan beslutsfattare anser att implementeringen av ny teknik kommer att locka nya talanger. Uppmuntrande nog tror 91 % av de svenska företagens beslutsfattare att deras anställda skulle lita på att arbeta tillsammans med en digital medarbetare och 90 % skulle till och med lita på dem att hantera anställda.