Svenska företag var redo för GDPR men bommar de NIS?

Stor uppmärksamhet har riktats mot de nya GDPR-reglerna och hur de påverkar företag och privatpersoner.

Svenska företag var redo för GDPR men bommar de NIS? 1Men vid sidan av GDPR kommer många bolag även att behöva hantera ytterligare ett regelverk – NIS (Network and Information Security), där en ny lag förväntas träda i kraft redan den 1 augusti i år. Nu visar en undersökning från PwC att en stor majoritet av bolagen hade god beredskap för GDPR men att många saknar förberedelse för just NIS.

– Det har funnits en slagsida när det gäller bolagens förhållningssätt till två stora säkerhetsförändringar. För samtidigt som beredskapen för GDPR var betydligt bättre än vad som ofta framkom i bland annat mediadebatten, så ser vi att få har en tillräckligt bra förberedelse för NIS-införandet, kommenterar Richard Oehme som är Director Cyber Security vid PwC Sverige.

I undersökningen Digital hållbarhet 2025 har PwC bland annat tittat närmare på 100 större svenska bolags förberedelser inför de kommande regelverken NIS och GDPR. I korthet handlar NIS om åtgärder som säkerställer en hög nivå av nät- och informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster inom hela EU. Aktörer inom områdena energi, transport, bank- och finans, hälso- och sjukvård, dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur kommer att omfattas av NIS.

Enligt undersökningen var det 91 procent som uppgav att de var förberedda för införandet av GDPR. 29 procent ansåg sig till och med vara mycket väl förberedda. Däremot svarade bara 48 procent av de bolag som berörs av NIS att de var positionerade för förändringen.

Hur väl förberedda är ni för införande av GDPR respektive NIS?

(Ganska bra eller mycket bra förberedda)

GDPR 91 procent
NIS 48 procent

Källa: PwC:s undersökning Digital hållbarhet 2025

– Cyberhoten är redan ett av vår tids allra största samhällsproblem. Därför måste det finnas en större tydlighet och ett mer enhetligt regelverk, istället för de spridda skurar av nya regler och direktiv som nu existerar. Vi behöver helt enkelt underlätta för svenska företag att navigera rätt, så att vi tillsammans kan utveckla ett hållbart digitalt samhälle, avslutar Richard Oehme.