Svenska företag kan ha för optimistisk syn på sin cybersäkerhet

Fler än hälften av svenska företag säger att deras cybersäkerhet är bättre än genomsnittet; telekomindustrin mindre realistiska än finansbranschen

It-chefer och säkerhetsansvariga på svenska företag kan ha en för optimistisk syn på sin cybersäkerhet, enligt en ny undersökning från Silicon Valley-baserade analysföretaget FICO och Ovum Research. 58 procent av svenska it-chefer uppgav att de var bättre förberedda på dataintrång än sina konkurrenter, och mer än en tredjedel av dessa uppgav att deras företag var ledande inom cybersäkerhet. Dessutom ansåg fler svenska deltagare att deras företag var bättre än genomsnittet än deltagare från andra länder i undersökningen.

  • 58 procent av svenska företag i undersökningen uppgav att de är bättre förberedda på dataintrång än sina konkurrenter.
  • Deltagare från telekomindustrin var minst realistisk syn på sin cybersäkerhet – 88 procent uppgav att deras företag var bättre än genomsnittet
  • På uppdrag av FICO genomförde Ovum intervjuer med säkerhetsansvariga på 350 företag i bland annat Sverige, Finland och Norge

Telekomleverantörer hade högst självförtroende. Hela 75 procent uppgav att de var bättre förberedda än sina konkurrenter, och 13 procent ansåg att deras företag var ledande på området. Företagen inom den svenska finansbranschen var något mer realistiska – 33 procent av deltagarna ansåg att deras företag var bättre än genomsnittet, och 23 procent att företaget var ledande.

Dessutom uppgav endast 26 procent av de svenska deltagarna att deras företag använder sig av en extern källa för att mäta sin säkerhetsnivå och var tionde uppgav att de inte gör någon mätbar bedömning av säkerhetsnivån överhuvudtaget.

“Bristen på objektiva mätningar kan göra att företag har en för optimistisk syn på deras cybersäkerhet. Till exempel såg vi att endast 58 procent av svenska företag har befintliga strategier och mekanismer för rapportering av organisationens säkerhetsstatus på styrelsenivå på plats. I Finland är den här siffran istället 78 procent. Självförtroende är bra, men det bör vara baserat på objektiva mätningar av företagets datasäkerhetsläge”, säger Dylan Jones, Country Manager för Norden och Baltikum på FICO.

Ovum genomförde undersökningen på uppdrag av FICO genom telefonintervjuer med 350 IT-chefer och säkerhetsansvariga i Sverige, Norge, Finland, USA, Kanada, och Storbritannien. Telefonintervjuerna genomfördes under mars och april 2017. De tillfrågade representerade företag inom finansbranschen, telekombranschen, samt inom sjukvård, e-handel och bredbandsleverantörer.