Svenska folket vill se bred överenskommelse om bostäderna

Det behövs en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknaden.

Svenska folket vill se bred överenskommelse om bostäderna 1Det anser nästan nio av tio svenskar i en undersökning som Evimetrix utfört åt Stockholms Handelskammare.

– Det är väldigt tydligt att det finns en efterfrågan på ett större omtag i bostadspolitiken, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

I undersökningen har 2 194 personer tagit ställning till frågeställningen “skulle du vilja se en bred blocköverskridande överenskommelse rörande bostadsfrågorna efter valet?”

Av de svarande valde 88,9 procent att säga ja.

Bara 11,1 procent svarar nej.

– Vi har en i grunden dysfunktionell bostadsmarknad och det verkar finnas en väldigt stark förväntan på att man sätter sig ner och ritar upp en plan för framtiden. Det är också ett behov som Stockholms Handelskammare ser, säger Daniella Waldfogel.

Mest positiva till en bred blocköverskridande överenskommelse är Centerpartiets väljare. Av de centerpartister som tagit ställning uppger 95,7 procent att man vill se en sådan överenskommelse.

Minst positiva är Sverigedemokraternas väljare med 78.8 procent som svarar ja.

– Bostadsmarknaden dras med stora problem i form av låg rörlighet och inlåsningseffekter, svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden för stora grupper och höga priser på nyproduktion. På det ska läggas att man under mandatperioden infört amorteringskrav och nästan direkt skärpt dessa utan någon djupare analys, vilket gör marknaden oförutsägbar, säger Daniella Waldfogel.

– Därför ser Stockholms Handelskammare, precis som partiernas väljare, ett stort behov av ett större omtag i bostadspolitiken. Bostadsmarknaden måste präglas av långsiktighet och bättre möjligheter för människor att skaffa ett första boende eller flytta, säger Daniella Waldfogel.

Undersökningen är genomförd i en webbpanel med kvoter för att spegla ett riksrepresentativt urval med avseende på kön, ålder och boenderegion.

Datainsamlingen har genomförts under perioden 4 juni till 21 juni 2018.