Svensk bakom världens första blockchain-baserade globala aktiebörs:

SprinkleXchange planerar första noteringen i slutet av juni 2019

Svensk bakom världens första blockchain-baserade globala aktiebörs: 1I februari fick fintech-bolaget Sprinkle Group klartecken från centralbanken i Bahrain (CBB) att starta världens första gränsöverskridande aktiebörs, SprinkleXchange, byggd på blockchain-teknik.

Nu planerar SprinkleXchange för första noteringen i slutet av juni.

– Vi har olika alternativ och letter of intent. Vilket bolag som blir världens första bolag att notera sig blir klart inom kort, säger Alexander Wallin, CEO Sprinkle Group och svensk entreprenör bakom världens första globala aktiebörs byggd på blockchain-teknik.

SprinkleXchange har haft den tekniska lösningen klar ett tag och tidigare i våras blev licensen klar från CBB (Central Bank of Bahrain) att starta världens första blockchain-baserade globala aktiebörs.

Det som entreprenören Alexander Wallin, uppvuxen på Tjörn utanför Göteborg, startat och nu lanserar skarpt är den första i sitt slag i världen.

– Det är förstås häftigt att vi ligger längst fram. De traditionella börserna jobbar åt samma håll och investerar miljontals dollar för att hinna ikapp oss och likt SprinkleXchange starta en marknadsplats utan geografiska begränsningar där bolag och privata investerare möts med helt nya förutsättningar och möjligheter. Idag är det ofta för dyrt för mindre bolag att börsnoteras globalt, men med SprinkleXchange kan du ta in kapital enklare och mer kostnadseffektivt. Du har dessutom hela världen som marknad, säger Alexander Wallin.

Alexander Wallin startade Sprinkle Group 2011. Huvudkontoret finns idag på anrika Wall Street i New York. En av hans stora ambitioner med bolaget då var att lära folk över hela världen hur man investerar och sedan ge dem rätt verktyg för att göra det. Med Sprinkle Groups sociala investeringsplattform, SprinkleBit, tog man första steget att infria den ambitionen. En röststyrd och AI-baserad SprinkleBit-app kommer inom kort att ligga som förval i alla Samsungs Smartphones i Nordamerika, vilket blir ett viktigt steg i bolagets utveckling. I Sverige hade man tidigare också ett samarbete med Swedbank. Nu tar man nästa steg med SprinkleXchange och startar en egen unik aktiebörs.

– Mitt mål har hela tiden varit att förenkla och få människor att förstå finansmarknadens spelregler och det har vi gjort med SprinkleBit. Med SprinkleXchange tar vi nästa steg och gör det både enkelt och möjligt för investerare och bolag över hela världen att mötas. Och vi gör det med ett säkert regelverk och i samarbete med CBB vars regelverk för aktiehandel kan liknas med det amerikanska, säger Alexander Wallin.

Sprinkle Group räknar med att kunna notera cirka 1 000 bolag de kommande tre till fyra åren och cirka 35 stycken bolag de kommande tolv månaderna. Bolaget kommer att använda sig av så kallad ”holländsk auktion” för att bestämma prissättningen inför en notering. ”Holländsk auktion” är en typ av auktion där alla kan lägga bud tills budgivningen är över, då tar man det högsta priset där alla aktier blir sålda. Det kombinerat med blockchain-tekniken, minskad administration och väsentligt minskade kostnader gör att noteringen för det enskilda bolaget blir betydligt enklare och billigare. På SprinkleXchange kommer man att kunna handla både listade bolag och kryptovaluta.