Sveland Sakförsäkringar byter namn och varumärke till Trygg-Hansa

Under 2020 byter Sveland Sakförsäkringar varumärke till Trygg-Hansa.

Sveland Sakförsäkringar byter namn och varumärke till Trygg-Hansa 1Försäkringskoncernen Codan/Trygg-Hansa har ägt Sveland Sakförsäkringar sedan 2010.

Från och med idag börjar de försäkringar som tecknats under varumärket Sveland Sakförsäkringar att löpande byta varumärke till Trygg-Hansa och från september 2020 kommer alla försäkringar att distribueras under Trygg-Hansas varumärke. Kunderna behåller samma försäkringsvillkor och försäkringsgivare som tidigare.

I och med förändringen får de kunder som tidigare haft en försäkring med varumärket Sveland Sakförsäkringar enklare att hantera sina ärenden eftersom de nu får tillgång till fler digitala tjänster, bland annat smidig självservice via ”Mina Sidor” på trygghansa.se. Där kan kunderna själva göra ändringar i försäkringen, anmäla skador och följa sina betalningar.

Förändringen rör enbart Sveland Sakförsäkringar, Sveland Djurförsäkringar som har en annan ägare berörs inte av förändringen och kommer att finns kvar precis som tidigare.