Svea Bank lanserar digital tjänst

Rekordsnabb start av företag.

Svea Bank lanserar digital tjänst 1Det startas många nya aktiebolag varje år. Hittills har entreprenörer fått leva med att det är krångligt och tar tid. Nu lanserar Svea Bank en digital tjänst som hjälper entreprenörer med administrationen av bolagsskapandet och kortar ned ansökningstiden till ett minimum.

Sverige är ett land med ett starkt småföretagande och under ett år startas mer än 60 000 företag. Nära hälften är aktiebolag. Den som själv varit med vet att man som entreprenör möts av en del byråkrati redan innan bolaget är bildat. Processen att starta ett bolag kan ta flera veckor och innefattar kontakter med en rad instanser. Något som Svea Bank identifierat och hittat en lösning på. Med hjälp av Sveas Banks nya digitala tjänst kan en ansökan om att bilda ett aktiebolag göras på några minuter och ett bankintyg kan skickas redan samma dag.

För att bespara företagare tid har Svea Bank i sin nya tjänst skapat en snabb process för att få bankintyget. Det digitaliserade tillvägagångsättet gör att de flesta kan komma vidare för att öppna företaget hos Bolagsverket redan samma dag.

De som skapar bolag via tjänsten erbjuds också finansiering upp till 100 000 kronor. Tanken är att företagaren ska få en flygande start med sitt bolag och ha de bästa förutsättningarna att lyckas.

– Det känns fantastiskt att kunna hjälpa entreprenörer att få igång sina företag. Kanske kan vi bidra till att några fler blir företagare och att Sverige utnyttjar den potential som den nya startup-kulturen för med sig. Vi vet att trög byråkrati kan kännas som gyttja i en uppstartsfas, där vill vi snarare ge entreprenörerna en språngbräda, säger Victor Ramström, vd på Svea Bank.

Svea Bank lanserades som en digital bank under 2019 och adderar successivt nya tjänster för att förenkla livet för företagare. Exempelvis går det att bli företagskund och skaffa ett företagskonto på mindre än tio minuter.

– Vi har exempel där en ansökan om aktiebolag gjorts på kvällen och där bankintyget funnits på plats på morgonen därefter. Med vår tjänst kortar vi tiden för bolagsbildande från veckor till dagar. Dessutom vet vi hur viktigt kapital är i uppstartsfasen av ett bolag, varför du också direkt i tjänsten kan söka checkkredit i samband med uppstart, säger Victor Ramström, vd på Svea Bank.

– Som företagare vill man använda tiden till att utveckla företaget och sina kunder. Administrativa processer behöver hållas till ett minimum. En digital och mötesfri process är värdefullt och gör att man som företagare kan komma igång och dessutom på tider som passar en själv, säger Henrik Littecke, som nyligen startade aktiebolag med den nya tjänsten.

Så funkar Svea Banks tjänst:
1. Ange företagsinfo och välj bankpaket
2. Sätt in aktiekapital och registrera företaget på verksamt.se
3. Svea Bank hämtar information från Bolagsverket
4. Du får ditt bankintyg
5. Ditt företag registreras
6. Kontrollera dina företagsuppgifter
7. Signera och slutför