Superstark cirkulär ekonomi i Stockholm – över en kvarts miljon varor och tjänster byts och nyttjas

Det cirkulära tänkandet att dela resurser har slagit rot. Enbart under det senaste kvartalet utgjorde stockholmarna cirka 40% av landets ”cirkulister” – trots att bara knappt en fjärdedel av landets invånare bor i regionen.

Superstark cirkulär ekonomi i Stockholm – över en kvarts miljon varor och tjänster byts och nyttjas 1Den cirkulära ekonomin i Stockholm uppgick till minst 40 miljarder kronor under tredje kvartalet 2017, vilket motsvarar minst 1% av Sveriges BNP. Över 250 000 cirkulära aktiviteter har analyserats.

Närmare 70 000 stockholmare nyttjar tjänster för att äta överbliven restaurangmat, byta varor, tjänster och dela på bilar, det visar den första studien av den cirkulära ekonomin som genomförts i Sverige. Studien har genomförts i ett samarbete mellan fem aktörer: Blocket, DriveNow, Hygglo, TaskRunner och ResQ.

− Stockholm har en stor stads alla fördelar men också många av dess nackdelar. Efterfrågan på allt från bostäder till parkeringsplatser till hantverkshjälp överstiger utbudet många gånger om, vilket gör att stockholmarna snabbt tagit till sig den cirkulära ekonomin, säger den cirkulära studiens initiativtagare DriveNows vd Fredrik Ellsäter.

Det finns en generell övervikt av män bland Stockholms cirkulister, cirka 60%. Medelåldern på cirkulisterna i Stockholm är drygt 30 år.

− Den cirkulära studien är unik i och med att vi mäter och följer den cirkulära ekonomin ur ett användarperspektiv. Vi kan därför se hur den här utvecklingen förändrar stockholmarnas vardag. Vi planerar att presentera en studie per år så att vi kan följa utveckling över tid, exempelvis för att se hur cirkulismen sprider sig i olika stadsdelar och åldersgrupper samt vilka produktkategorier som är mest efterfrågade, säger Fredrik Ellsäter.

Närhet och enkelhet till tjänsterna har visat sig vara avgörande faktorer för nyttjandegraden, såväl som snabbhet. Det finns ett antal mönster som framträder när man studerar data från de deltagande bolagen:

·        Cirkulära tjänster är spännande och drar till sig många ”early adopters”

·        Vaneskapande – påfallande många blir snabbt ”stammisar” i någon av de första kategorier de provar på

·        Cirkulismen är utbredd över flera ålderskategorier – den äldsta cirkulisten är 81 år [1]

·        Medelåldern bland cirkulisterna är låg – drygt 30 år

·        En helt avgörande faktor för att cirkulära tjänster ska fungera är tillgänglighet. I Blockets fall – många      annonser. I DriveNows fall – många bilar. I Taskrunners fall – många ”runners”, som dessutom är snabba att svara. I ResQs fall – många erbjudanden från många restauranger. I Hygglos fall – många prylar.

·        Det finns två klara huvudkategorier av cirkulära tjänster. Dels de som i stort sett helt ersätter ett inarbetat beteende, exempelvis att äga bil. Dels de som är mer situations-, tids- och säsongsberoende.

Individuella spaningar från de medverkande aktörerna:

DriveNow
Västra Kungsholmen är den del av Stockholm där det bildelas mest frekvent, där 33 individer använde DriveNow vid över 600 tillfällen under Q3. Här finns också flest användare i ett enskilt postnummerområde – 187 stycken. Stockholmanvändarnas snittålder är 35 år, vilket är litet äldre än genomsnittsåldern för stadens cirkulister.

Blocket
Alla de enheter som rör skärmtittande (exempelvis surfplattor, mobiler och TV-apparater) är mycket populära andrahandsprodukter på Blocket. För årets tredje kvartal kan vissa riksomfattande trender urskiljas såsom att allt fler säljer hobbyfordon såsom hoverboards, drönare och allehanda radiostyrda föremål.

Hygglo
Under tredje kvartalet 2017 (juli till och med september) fokuserade många av Hygglos användare på semester och kalas, där partytält, kameror och ryggsäckarvar mest populära.

ResQ
Onsdag är den dag i veckan som stockholmarna helst vill slippa laga mat. Då är trycket störst på de restauranger som säljer överbliven mat med rabatt genom ResQ Club. Även matcirkulisterna är vanemänniskor. Över 60% använder tjänsten minst en gång i veckan.

Taskrunner
Stockholmarnas populäraste tjänst hos Taskrunner är att att köra skräp. På Östermalm och Södermalm vill många ha hjälp att skruva ihop IKEA-möbler. På Kungsholmen och i Vasastan vill många ha hjälp att borra i betong.