Stripe Billing lanseras i Europa för stabilare abonnemangstjänster

Stripe Billing kombinerar avancerad maskininlärning, verktyg för SCA och stöd för detaljerad skattemodellering för att hjälpa europeiska abonnemangs- och SaaS-företag att få betalt snabbare.

Stripe Billing lanseras i Europa för stabilare abonnemangstjänster 1Stripe lanserar idag Stripe Billing i Europa. Verktyget är byggt ovanpå Stripes betalplattform och förenklar hantering av återkommande betalningar för SaaS- och abonnemangsbaserade företag, som Slack och Meetup i USA.

Abonnemang är en drivkraft i internetekonomin. Den abonnemangsdrivna e-handelns tillväxt har varit över 100 procent om året de senaste fem åren  och 32 procent av alla människor skulle hellre köpa varor via abonnemang än som engångsköp . I Europa växer abonnemangshandeln nu till och med snabbare än i USA.

Med Stripe Billing har nu europeiska företag av alla storlekar tillgång till verktyg i storbolagklass för att implementera abonnemangsmodeller snabbt och i rätt skala.

Billing använder Stripes avancerade infrastruktur för maskininlärning för att hjälpa företag öka sina intäkter, agera snabbare och minska den tekniska belastningen påtagligt. Istället för att manuellt testabetalkort som tidigare stoppats använder Stripe Billing maskininlärning för att lista ut den bästa tidpunkten att försöka göra nya dragningar på kortet. I USA, där Stripe Billing lanserades i fjol, ledde smartare nya prövningar av korten till en sjuprocentigt ökning i genomsnitt av återvunna intäkter för företag som använder Billing. Intäkter som företagen annars hade gått miste om.

Stripe Billing skapar automatiskt fakturor åt företagen. Istället för statiska räkningar är deinteraktiva betalningssidor där kunder enkelt och snabbt kan genomföra betalningar utan att ens behöva öppna en ny flik i sin webbläsare. Faktum är att de fakturor Stripe tillhandahåller betalas tre gånger snabbare än andra fakturor.

Som en ytterligare fördel för europeiska företag erbjuder Stripe Billing även den enklaste vägen till full SCA-anpassning för onlineabonnemang. Senare i år kommer Europas andra Payment Services Directive (PSD2) att kräva Strong Consumer Authentication (SCA) för flertalet transaktioner online. Denna genomgripande förändring kräver att över 300 miljoner europeiska konsumenter styrker sin identitet med ytterligare en faktor (som lösenord, mobil eller fingeravtryck) för att genomföra ett köp. För företag som tar emot återkommande betalningar är detta en särskild utmaning eftersom deras kunder är vana vid att betala med automatik. Stripe Billing kommer att hjälpa företag att automatiskt identifiera exakt vilka betalningar som kräver SCA och skicka personanpassade e-mejl till prenumeranter när ytterligare autentisering krävs, något som minskar kundflykt och intäktsbortfall.

Stripe Billing stödjer också moms (VAT) i hela EU. Moms kan vara särskilt besvärlig för företagen att verifiera, samla in och redovisa eftersom skattesatserna skiftar mellan länder och branscher. Med Stripe Billing har europeiska företag nu verktyg för att hantera moms som är fullt integrerade med deras Stripe-konton.

“Abonnemangs- och SaaS-företag har fram till nu utgjort några av internets främsta framgångsberättelser, men vi har knappt skrapat på ytan av vad som är möjligt, inte minst här i Europa,” säger Tara Seshan, produktchef för Stripe Billing. “Med Stripe Billing får nu företag av alla storlekar tillgång till våra avancerade faktureringsverktyg som även hjälper dem att anpassa sig till kraven för SCA och moms. Vi är taggade för att utveckla nästa generation europeiska abonnemangsföretag när vi nu fortsätter bygga den ekonomiska infrastruktur där Internets BNP fortsätter växa.”

“SaaS, abonnemang och andra affärsmodeller med återkommande betalningar har blivit en betydande drivkraft för ekonomisk tillväxt på internet i hela Europa. Samtidigt är det, för den stora majoriteten av företag, både ansträngande och kostsamt att hantera ett fakturerings- och betalningssystem, oberoende av dess storlek. Det blir än mer komplext när SCA-regleringen träder i kraft den 14 september,” säger Jordan McKee, undersökningschef på 451 Research. “Stripe Billing är inriktat på att minska komplexiteten och kostnaden för europeiska företag av alla storlekar genom att underlätta för SCA-anpassning och demokratisera tillgången på faktureringsverktyg av storföretagsklass. I slutändan utgör verktyg som Stripe Billing betydelsefulla inslag i den ekonomiska infrastrukturen och underlättar skapandet av en digital inre marknad i hela Europa.”