Stort intresse för fastighetsinvesteringar i Norden

London har, för sjätte året i rad, rankats som den mest attraktiva europeiska staden för fastighetsinvesteringar enligt CBRE:s årliga kartläggning “Investor Intentions Survey”.

Undersökningen presenterades återigen på fastighetsmässan MIPIM i Cannes. 17 % av de svarande angav att de föredrar att investera i fastigheter i London. Berlin har Stort intresse för fastighetsinvesteringar i Norden 1tagit ett kliv upp från fjärde platsen 2016 till en andra plats 2017.

Oslo och Stockholm är nya kandidater på topplistan över de tio mest attraktiva städerna, vilket bekräftar det starka intresset som finns för fastighetsinvesteringar i Norden.

I år anses de stora omedelbara utmaningarna för investerare vid fastighetsförvärv vara tillgång på objekt att förvärva samt prisnivåer, vilket återspeglas i resultaten för några av städerna i Europa. Hamburg, Milano och München har åkt ner från listan över de tio mest attraktiva städerna. Paris rankas nu som den femte mest attraktiva staden, från tidigare tredje, vilket uttrycker ett stort intresse för staden trots höga prisnivåer och potentiell politisk risk.

Figur 1: De tio mest attraktiva städerna för fastighetsinvesteringar inom EMEA

London 17%
Berlin 15,8%
Madrid 8,4%
Amsterdam 7,3%
Paris 5,4%
Warszawa 4,9%
Oslo 4,7%
Prag 3,0%
Stockholm 2,9%
Frankfurt 2,6%

Tyskland har behållit sin position som det mest attraktiva landet för fastighetsinvesteringar inom EMEA. 22 % av de svarande i CBREs under­sökning svarade att de föredrog att investera i Tyskland. Storbritannien (20 %) hamnade återigen på andra plats i listan och både Tyskland och Storbritanniens popularitet har ökat jämfört med föregående år (upp från 17 respektive 15 %). Investerare värderar ländernas relativt höga likviditet och transparens.

Norden fick 10 % av investerarnas röster och landade på en tredje plats, att jämföra med en sjunde plats 2016. Nordens ökade popularitet avspeglades även i en hög investeringsaktivitet under 2016, med en attraktiv riskjusterad avkastning vilket drev upp volymerna 66 % över det tioåriga genomsnittet.

Figur 2: De tio mest attraktiva länderna för fastighetsinvesteringar inom EMEA

Tyskland 22%
Storbritannien 20%
Norden 10%
CEE 10%
Nederländerna 9%
Spanien 8%
Polen 6%
Västeuropa 5%
Frankrike 5%
Italien 3%

Intresset bland investerarna fortsätter att vara större för att förvärva fastigheter än för att avyttra dem. Enligt undersökningen avser 85 % av investerarna att investera minst lika mycket under 2017 som under 2016, och 41 % avser att investera mer. Ett skifte i typ av investeringsobjekt kan noteras. Intresset för core-objekt har minskat då investerare visar en ökad benägenhet (41%) att söka sig till sekundära eller value-add fastigheter. Även om det går att skönja vissa skillnader mellan marknader, återspeglar detta ett intresse för utvecklingsfastigheter där aktiv förvaltning ger möjlighet till ökad avkastning i ett ekonomiskt klimat med pressade yielder och förväntan om stigande räntor.

Kontorsfastigheter är enligt rapporten det mest attraktiva segmentet att investera i 2017, även om övriga segment ökar i attraktivitet. Investerare uppfattar industri och logistik som det näst mest attraktiva segmentet, motiverat av strukturella förändringar såsom tillväxt inom e-handeln samt logistik som ett institutionellt investeringssegment.

Undersökningen visar även ett ökat intresse för att investera i övriga fastighetstyper så som vårdfastigheter, studentbostäder, äldreboende eller infrastruktur. 71 % av de svarande har redan investerat i övriga fastighetstyper och 64 % söker aktivt denna typ av investeringsmöjligheter.

Samtidigt som 2017 kommer att bli ett händelserikt år, med flera stora val i Europa, verkar investerarnas fokus koncentreras mer på det ekonomiska klimatet än på geopolitiska händelser. Enligt rapporten var den mest frekvent angivna risken för 2017 ”stigande räntor snabbare än förväntat”.

Jos Tromp, Head of Research EMEA på CBRE kommenterar: “Idag är skillnaden i direktavkastning mellan fastigheter och obligationer nära historiskt höga nivåer och en av de främsta drivkrafterna till fastighetsinvesteringar. Vidare, i en tid av fortsatt ekonomisk och politisk osäkerhet, anses fastigheters stabilitet med värdetillväxt och gynnsam avkastning vara viktiga faktorer för ett fortsatt starkt intresse för fastighetsinvesteringar.”

Jonny Hull, Managing Director för EMEA Investment Properties på CBRE tillägger: “Europa fortsätter att vara en viktig marknad för fastighetsinvesterare globalt, och den ekonomiska prognosen för Europa är fortsatt positiv. Samtidigt som Storbritannien och Tyskland behåller sina platser som de största investeringsmarknaderna, utgör Norden och CEE allt viktigare marknader i globala investeringsstrategier.”