Stort gap mellan strategi och införande av digitaliseringsinitiativ bland stora företag  

 

70 % av storföretagen har skapat en digitaliseringsstrategi, men bara 10 % har en heltäckande plan för att implementera strategin.

Stort gap mellan strategi och införande av digitaliseringsinitiativ bland stora företag    1IT-konsultföretaget HCL Technologies (HCL) tillkännager resultaten av en oberoende undersökning på temat digital transformation. De svarande består av beslutsfattare på stora multinationella företag. Resultaten visar att det finns ett stort gap mellan hur stor andel av företagen som formulerat en digitaliseringsstrategi (70 %) och hur stor andel som har skapat en heltäckande plan för att implementera strategin (10 %). Resultaten överraskar med tanke på att digital transformation allt mer växer fram som en avgörande framgångsfaktor för alla moderna storföretag.

Gapet förklarar en hel del av varför bara en fjärdedel av de svarande företagen anser att de lyckats tillgodogöra sig fördelarna med digital transformation.

– Storföretag överger allt oftare punktinsatser till förmån för mer heltäckande genomförande av digitaliseringsinitiativ. Ett av de mest utmärkande resultaten av undersökningen är att gapet mellan strategin och själva genomförandet är så stort, säger Anand Birje, CVP and Head – Digital and Analytics practice, HCL Technologies. Dessutom saknas ofta mätbara resultat. Bland de positiva resultaten märks att en effektiv digitalisering är möjlig genom att kombinera digitala lösningar med insyn i system och processer samt insikter baserade på realtidsdata. De företag som lyckas kombinera dessa faktorer skapar ett försprång gentemot konkurrenterna i sitt innovationsarbete.

Undersökningsresultaten visar också vilka faktorer som orsakar det ökande gapet mellan strategi och genomförande. En nyckelfaktor är att digitala strategier ofta bara täcker isolerade delar av företaget och hela 89 % säger att bristande insyn i befintliga processer hämmar digitaliseringsprojekten. Undersökningen går också in djupare på resultat och rekommendationer kring:

  • Hur företag kan balansera teknikinvesteringar i digitala plattformar, som molnet, och teknologier som API:er och Microservices
  • Prioritering, samordning och användande av databaserade insikter för digital transformation
  • Smart användning av digitala mål utformade för att mäta digitala resultat
  • Integration av digitala ekosystem för effektiva arkitekturer utformade för framgångsrik digitalisering