Största IT-utmaningarna inför framtiden


Att ta hand om stora datamängder, möta kraven om att agera i realtid och att göra IT till en strategisk del för hela verksamheten – det är de största utmaningarna för företagen i framtiden enligt en ny undersökning som EMC låtit göra.

40 procent av samtliga IT-chefer i undersökningen menar att den största utmaningen inom IT i dag är behovet av att hantera och ta tillvara på möjligheterna som finns i all data som de har tillgång till. Det visar en ny undersökning som EMC låtit göra, där 2 741 personer i ledningsposition (50% IT och 50% övrig verksamhet) deltagit från 13 länder runt om i världen, varav 210 respondenter från Sverige.framtiden_kid3 %281%29

36 procent av den övriga ledningen är å andra sidan mer oroliga för hur de ska kunna använda teknik för att stödja nya tjänster. 2019 tror de att den främsta utmaningen kommer vara att klara av kraven på skalbarhet och på att köra fler processer i realtid (37%).

Enligt undersökningen anser 63 procent av de svenska respondenterna att tillväxt kan sätta rejäl press på IT-infrastrukturen samt att det finns risk för att kvaliteten, kundnöjdheten och företagsryktet påverkas negativt. För att svara på eventuell tillväxt uppger 58 procent av de svenska respondenterna att de kommer utkontraktera mindre viktiga IT-system och data till externa molntjänster, men behålla det mest kärnfulla ”in-house” eller i privata moln.

– En trend vi ser i Sverige är att både dialogen och efterfrågan har intensifierats runt behovet av funktionalitet, stöd och IT för att accelerera och understödja verksamhetsnära tillväxt och innovation. Detta innefattar bland annat digitala tjänster, att göra sin information till ett konkurrensmedel, avancerad tjänsteutveckling och beslutsstöd. Vad dessa kunder har gemensamt är att de antingen vill tillföra en bättre upplevelse för användare, svara upp till hett efterfrågade tjänster eller utmärka sig i ett konkurrensutsatt och snabbfotat branschsegment. Här kommer IT att bli nyckeln till hur man kan differentiera sig, säger Magnus Backman, Teknikchef på EMC.

Undersökningen visar även att över 80 procent av alla företagsledare uppger att en skalbar och flexibel IT-infrastruktur kommer att minska risker genom att tillhandahålla en stabil grund för tillväxt och innovation. I Sverige var den siffran 77 procent.

Så kan företagen möta de långsiktiga IT-behoven

ÖKA MEDVETENHETEN –  Om det finns en medvetenhet om behovet av att investera i mer flexibla IT-tjänster för att övervinna de utmaningar som identifierats gäller det att också omvandla kulturen och kompetensen för att få det att hända.

NY TEKNIK – IT-chefer och deras team bör se möjligheten med ny konvergerad och mjukvarudefinierad kompetens istället för att använda traditionell infrastruktur.

ÅTERUPPRÄTTA FÖRTROENDET – IT-chefer måste återuppbygga sitt förtroende för IT-avdelningen och de måste återta sin relevans för hela verksamheten.

SAMMARBETE –  IT-chefer och de som är ansvarig för ledande affärsfunktioner måste hitta en gemensam grund när det gäller de tekniska utmaningar och möjligheter verksamheten under de kommande åren