Stor undersökning visar att folk litar mer på robotar än på sig själva för att hålla reda på pengar

Tillförliten till robotmjukvara ökar både bland konsumenter och företagsledare.

Stor undersökning visar att folk litar mer på robotar än på sig själva för att hålla reda på pengar
Pelle Ewald, Sverigechef för Oracle

Vårt sätt att hantera pengar förändrades under 2020.

En ny global undersökning visar att folk litar mer på mjukvaru-robotar för att hålla reda på sina pengar, än på sig själva. Undersökningen har genomförts av Oracle och den finansiella experten Farnoosh Torabi, samt undersökningsföretaget Savanta.

Undersökningen omfattar fler än 9 000 konsumenter och företagsledare från 14 länder. Den visar att den pågående pandemin har lett till ökad oro vad gäller privatekonomi, och även till förändringar vad gäller vilka vi förlitar oss på i sådana frågor. Dessutom har synen på både ekonomiavdelningar på företag och på rådgivning vad gäller privatekonomi förändrats.

– Robotar i det här sammanhanget syftar på mjukvara som använder AI och automatisering för att lösa uppgifter som människor traditionellt utfört, vilket är en naturlig utveckling med tanke på de effektivitetsfördelar som dessa smidiga tekniska lösningar innebär. Och i slutändan så är det ju ändå vi människor som driver processerna framåt samt övervakar utvecklingen. Det säger Pelle Ewald, Sverigechef för Oracle.

Helt ny situation

Pandemin har lett till åtskilliga förändringar vad gäller folks förhållande till pengar. Undersökningen visar att företagsledare har upplevt en ökning vad gäller stress på hela 186 procent vad gäller finanser. Även nedstämdhet har ökat. Det samma gäller för konsumenter: oro och stress över över privatekonomi har fördubblats.

Företagsledarnas negativa känslor kommer sig av osäkerhet om hur pandemin kommer att påverka företag (90 procent av respondenterna), samt rädsla för en långsam återgång till ett normalläge och även för en lågkonjunktur (51 procent), budgetnedskärningar (38 procent) och till och med konkurser (27 procent).

Konsumenterna oroar sig mest för att förlora jobben (39 procent), förlora besparingar (38 procent) och att bli permanent skuldsatta (26 procent). 41 procent av konsumenterna anger att de har sömnproblem på grund av oro för sina privatekonomi.

Litar på robotar

Pandemin har medför en förändring vad gäller vem vi litar på för att få hjälp med våra finanser. Både konsumenter och företagsledare förlitar sig nu i högre grad på tekniklösningar i form av robotar, eller rättare sagt på robotmjukvara.

67 procent litar av alla deltagare mer på robotar än på människor vad gäller vem som ska sköta deras finanser. Det visar sig att hela 77 procent av företagsledarna litar mer på robotlösningar än på sina egna ekonomiavdelningar. Det gäller inte minst att upptäcka bedrägerier, skapa korrekta fakturor och göra ekonomiska analyser.

Nya rådgivare tar över

Finansiella rådgivare till både företag och konsumenter behöver anpassa sig till en ny verklighet. Och av allt att döma kommer de att utmanas av innovativa tekniklösningar, inte minst i form av robotmjukvara. Hela 56 procent av företagsledarna i undersökningen tror att robotar kommer att ersätta mänskliga finansiella rådgivare under de kommande fem åren. 85 procent av dem vill ha hjälp av robotar i olika finansiella spörsmål.

Av konsumenterna tror 42 procent att robotar kommer att ersätta mänskliga rådgivare under de kommande fem åren. Hela 76 procent vill ha hjälp av robotar, främst för större inköp som av hus och bilar, men även för råd om pension. 63 procent av konsumenterna litar mer på robotar som ekonomiska rådgivare än på människor.

En ny relation till pengar blir lyft för AI

Pandemin har förändrat hur konsumenter ser på hantering av sina pengar. Det ställer krav på att företag tänker till om hur de kan använda AI och andra nya tekniklösningar för att hantera finansiella aktiviteter.

60 procent av konsumenterna säger att pandemin har förändrat hur de köper varor och tjänster. 72 procent anger en förändring av hur de hanterar kontanter. 29 procent undviker köp som bara kan göras med kontanter. Kontanter ses helt enkelt som en källa till smittspridning. Det här har inneburit stora satsningar på digitala betalningar över hela världen.

51 procent av företagen i undersökningen använder redan AI-lösningar för att hantera finansiella processer. 87 procent av företagsledarna tror att organisationer som inte tänker om vad gäller finansiella processor utsätter sig för stora risker med försämrad konkurrenskraft, stressade anställda, felaktig rapportering och försämrad produktivitet.

Metoden för undersökningen

Undersökningen utföras från 10 november till 8 december 2020 av företaget Savanta. Sammanlagt 9 001 personer från 14 länder över hela världen deltog. Syftet var att undersöka konsumenters och företagsledares attityder och beteenden vad gäller pengar, finansiella frågor och budgetar. Även den roll AI-lösningar och robotmjukvara kan ha i sammanhanget och vilka förväntningar man kan ha på sådana lösningar utforskades.