Stoppa tvångssparandet och stärk möjligheten till en snabbare ekonomisk återhämtning

Stockholms Handelskammare föreslår att regeringen vidtar åtgärder för att stärka konsumenternas köpkraft och genom det underlätta återhämtningen efter pandemin.

Stoppa tvångssparandet och stärk möjligheten till en snabbare ekonomisk återhämtning 1
Andreas Hatzigeorgiou.

En för staten kostnadsneutral åtgärd är att stoppa det tvångssparande som det utökade amorteringskravet innebär.

Finansinspektionen föreslår tillfälliga undantag från amorteringskravet för enskilda personer.

– Vi har länge påpekat att amorteringskraven innebär ett tvångssparande som innebär en risk när konsumtionen faller. Vi tycker inte att en paus är rätt väg att gå, utan det skärpta amorteringskravet borde tas bort permanent, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Professor Lars E.O Svensson har i en tidigare rapport åt Stockholms Handelskammare påvisat att amorteringskraven infördes på felaktiga grunder och menar att dessa minskar hushållens motståndskraft och förmåga att upprätthålla konsumtionen.

I rapporten skriver han: Det uttalade syftet med amorteringskraven är att öka hushållens motståndskraft. Men i själva verket är amorteringskraven kontraproduktiva och minskar hushållens motståndskraft. Med hushållens motståndskraft avses i detta sammanhang deras förmåga att upprätthålla sin konsumtion vid bostadsprisfall, ränteförändringar och inkomstfall.

Nu föreslår Finansinspektionen att amorteringskraven ska kunna pausas tillfälligt för enskilda individer.

– Det bekräftar vår bild, att amorteringskravet innebär en risk. Därför är det klokt att se över dessa, men en tillfällig paus för enskilda individer för att sen återgå till dåliga regler är inte lämpligt. Åtminstone det skärpta amorteringskravet bör tas bort permanent, säger Andreas Hatzigeorgiou.

– Just nu hotas många människors inkomster och då vore det klokt av regeringen att minska tvångssparandet och värna de jobb som är beroende av privat konsumtion. Vi tror att det är en åtgärd som kan göra väsentlig skillnad i återhämtningsfasen, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Under den senaste veckan har en lång rad företag som är beroende av privatpersoners konsumtion, exempelvis inom hotell, restaurang, flyg och färjetrafik, varslat personal som en följd av vikande efterfrågan.

Regeringen har aviserat att staten ska ta över sjuklöneansvaret under 14 dagar och beviljar anstånd för företag att betala exempelvis arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Samtidigt har Riksbanken skjutit till 500 miljarder i lånekapital.

– Det är kloka och snabba åtgärder som kan underlätta den akuta situationen, men i praktiken innebär det för företagen att man skjuter upp kostnader eller lånar pengar och som man ska betala in senare. Därför måste regeringen skapa förutsättningar för en snabbare återhämtning där konsumenterna kan lägga lite extra på exempelvis restauranger, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Därför föreslår Stockholms Handelskammare att regeringen tar bort det tvångssparande som det skärpta amorteringskravet utgör. Det skulle i så fall innebära att amorteringskravet begränsas till 1 procents årlig återbetalning, vilket friställer ekonomiskt utrymme för hushållen.

– Det skulle innebära att regeringen med ett enda beslut flyttar tusenlappar från ett påtvingat översparande till konsumenternas plånbok, utan några som helst kostnader. Det ger köpstarkare kunder och förstärker företagens möjligheter att betala av på lån och kostnader som skjutits upp, vilket i förlängningen är det som avgör om jobben kan räddas, säger Andreas Hatzigeorgiou.