Stockholm corporate finance fastighetsseminarium

[FASTIGHET] Intresset för Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag Fastigheter i september, var rekord stort.

Antalet åhörare uppgick till drygt 400 personer. Moderator under dagen var fastighetsprofilen Dag Klerfelt.Stockholm corporate finance fastighetsseminarium 1

SCFs vice VD Otto Rydbeck inledde med att informera om att det tredje årliga fastighetsseminariet blivit en attraktiv mötesplats för branschens aktörer. De 13 börsnoterade bolagen med ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 70 miljarder utgör en betydande del av de marknadsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. SCF ingår in koncern med systerbolaget Stockholm Real Estate, SREFA, www.srefa.se som förvaltar institutionellt- och privat kapital genom att investera i fastigheter med långsiktig stabil avkastning och har idag ett fastighetsbestånd om cirka SEK 2 miljarder i Stockholmsregionen.

De bolag som presenterade sig var; Agora, Amasten, Atrium Ljungberg, Brinova, Catena Fastigheter, Diös Fastigheter, Kungsleden, Magnolia Bostad, SBB, SSM, Stendörren, Trianon och Victoria Park.

Finanspolitiska rådets ordförande professor Harry Flam gästade kapitalmarknadsdagen och bjöd på insikter om ränteutvecklingen, bostadspriserna och önskvärda reformer på bostadsmarknaden, bl a en omreglering av dagens bruksvärdesystem mot marknadshyror.