Stenastiftelsen ger fortsatt stöd till Vetenskapsfestivalen

2018 års invigning av Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg blev spektakulär och en stor succé.

Stenastiftelsen ger fortsatt stöd till Vetenskapsfestivalen 1Nu vill arrangörerna även fortsatt lyfta kommande invigningar till något alldeles extra med stor final jubileumsåret 2021. Stenastiftelsen stöttade öppningsceremonin förra året och väljer nu att lämna ytterligare bidrag med fyra miljoner kronor under en treårsperiod. Tema för årets festival är Den svindlande tanken och invigningen hålls på Draken i Göteborg den 2 april 2019.

Artificiell intelligens var i fokus under invigningen 2018 med bl a en presentation av Max Tegmark, fysikprofessor vid det amerikanska universitetet MIT. Max befann sig i USA och föreläste via ett interaktivt, direktsänt hologram på Drakens scen i Göteborg. De 700 platserna i salongen fylldes snabbt och det blev ett av de mest uppskattade inslagen genom åren med även internationell uppmärksamhet.

Med förra årets invigning i åtanke finns nu idén att även fortsatt samla vetenskapens stjärnor för att diskutera svindlande ämnen och frågor, samtidigt som så många som möjligt ska få möjlighet att delta. 2019 är målet att ännu en gång fylla minst 700 platser och ambitionen slutåret 2021 är att skapa en stor arenahändelse. Invigningen ska innehållsmässigt knyta an till Vetenskapsfestivalens årliga tema men också fördjupas med komplicerade och samtidigt allmängiltiga ämnen.

”Vi är oerhört glada att Stenastiftelsen tror på Vetenskapsfestivalen både som en plats för innehåll av yppersta internationella kvalitet, men också vår strävan att vara en viktig demokratisk mötesplats. Vi har fått en fantastisk möjlighet att arrangera unika invigningar i världsklass som är öppna för alla, något som är unikt i dessa sammanhang internationellt sett”, säger Jennie Turner, verksamhetsansvarig på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen.

”Efter förra årets succé känns det extra roligt att fortsätta bidra till Vetenskapsfestivalen och deras fantastiska arbete med att förmedla och presentera vetenskap på ett spännande sätt för många människor. Vi ser fram emot invigningen i april, liksom kommande års invigningar och hoppas att så många som möjligt får chans att ta del av detta”, tillägger Madeleine Olsson Eriksson, Styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.