Stena Fastigheter satsar på nytt fastighetssystem för ökad kundnytta

Valet föll på Incit Xpand när fastighetsbolaget Stena Fastigheter skulle upphandla ett nytt affärssystem.

För Incit innebär detta en bekräftelse på att den senaste tidens hårda arbete har gett resultat.

IT-finans.se
Göte Berntsson, CEO Incit & Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag och expanderar snabbt. Upphandlingen av företagets nya affärssystem är strategiskt viktig eftersom det ska stödja den fortsatta tillväxten.

– Att implementera ett nytt modernt fastighetssystem ligger helt i linje med vår ambition att arbeta mer effektivt och att ytterligare stärka relationen med våra kunder, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.

Nya Incit – en bra partner

Stena Fastigheter är en prestigefylld kund för Incit och en bekräftelse på att företaget är på rätt spår.

– Vi är glada över att Stena Fastigheter ser nya Incit som en bra partner. Vårt företag har 50 års erfarenhet och kunskap, men det finns alltid utrymme för förbättringar. Det senaste året har vi gjort en nysatsning för att göra programvaran vassare och ge kunderna bättre support. Incits ledning har fått nytillskott under senare tid med bland andra ny supportchef, CFO och mig själv. Vi har en tydlig vision om hur företaget ska bli ännu bättre, säger Göte Berntsson, CEO på Incit.