Startups från inkubatorer och science parks får sällskap av Prins Carl Philip under Hannovermässan

30 startups från svenska inkubatorer och science parks deltar genom programmet Ignite Sweden under mässan i Hannover 31 mars – 5 april.

Startups från inkubatorer och science parks får sällskap av Prins Carl Philip under Hannovermässan 1Sverige är partnerland och temat för partnerskapet är Co-Lab som fokuserar på samskapande (Co) och innovation (Lab).

Prins Carl Philip kommer under mässan att bland annat besöka Volkswagen i Wolfsburg tillsammans med 30 startups samt företrädare för Scania, Swedish Incubators & Science Parks, Ignite Sweden och representanter från övriga aktörer inom det svenska partnerskapet.

– Målet med Swedish Incubators & Science Parks deltagande är att underlätta för startups som utvecklats i akademinära inkubatorer och science parks att samarbeta med internationella storbolag, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Ignites matchmaking i Hannover mellan svenska startupbolag och internationella storbolag finansieras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova och utgör en del av Partnerlandsatsningen, som projektleds av Business Sweden. Under förberedelserna har SISP och Ignite samarbetat med Almi, Business Sweden, Combient, Energimyndigheten, Teknikföretagen och Tillväxtverket.

Startupbolagen som deltar i Hannovermässan kommer från programmet Ignite Sweden som drivs gemensamt av inkubatorer som är medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks.

– Att få träffa Volkswagen Group är en fantastisk möjlighet för våra startupbolag. Många har redan flera kommersiella samarbeten igång efter besöksresan VW gjorde i Sverige i november. Nu ser vi fram emot att lägga grund för ännu fler affärer, säger Stina Lantz, programansvarig Ignite Sweden.

Ignite Sweden kommer under 2019 genomföra ett flertal aktiviteter i hela Sverige och kommer även att ha en aktivitet under Swedish Incubators & Science Parks årskonferens Sveriges Innovationsriksdag som arrangeras i Karlskrona den 8–9 maj 2019.