Starka inflöden och prisbelönt pensionsrobot för SPP

SPP redovisar ett resultat före skatt om 521 miljoner kronor för de tre första kvartalen 2018.

Staffan Hansén, vd, SPP

SPPs premieinkomst växte med 26,4 procent. Tillväxten är nästan uteslutande hänförlig till tjänstepensionsaffären.

– Vi byter IT-plattform, digitaliserar processer och tjänster, och växer så det knakar, kommenterar Staffan Hansén, vd, SPP.

I oktober utsågs SPP till årets vinnare av SPV:s pris Guldkanten för bästa pensionsinformation 2018. Priset gick till bolagets pensionsrobot Gajda.

– Gajda hjälper arbetsgivaren att ge sina anställda en grundläggande pensionstrygghet. Gajda har glimten i ögat och ett lättillgängligt språk, som utvecklats med beteendevetenskap som inspirationskälla, säger Staffan Hansén.

Under de tre första kvartalen har 14,7 procent av de totala nettoflödena på den Svenska fondmarknaden gått till SPP Fonder, som har det tredje starkaste nettoinflödet på marknaden.

– SPP Fonders fantastiska resa fortsätter. Enkla, prisvärda och hållbara fonder är ett vinnande koncept som håller i alla börsklimat, berättar Staffan Hansén, och fortsätter:

– Vi gläds också åt att GRESB i sin årliga och globala utvärdering rankat SPP Fastigheter och dess förvaltningsbolag Storebrand Fastigheter som bäst i Europa på hållbarhet inom sin kategori.

SPP redovisar ett resultat före skatt om 521 miljoner kronor (646 miljoner kronor motsvarande period 2017). Nyförsäljningen mätt i APE uppgick till 1169 miljoner kronor (915). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 30 september 2018 till 178 miljarder kronor (167). Inbetalda premier under perioden var 7930 miljoner kronor (6276). Solvenskvoten för SPP var per den 30 september 165,2 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 3,0 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder 2,1 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 9,34 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 2,46 procent.