Stabilt när Oracle lägger helåret till handlingarna

IT-jätten Oracle visar upp stabila siffror för både räkenskapsåret 2020 och dess fjärde kvartal. Det mäktar man med samtidigt som en strukturförvandling mot molntjänster genomförs och coronapandemin härjar över hela världen. Det lovar gott inför framtiden.

Stabilt när Oracle lägger helåret till handlingarna 1
Safra Catz, vd på Oracle

Nu redovisar Oracle räkenskapsåret 2020 som avslutades 31 maj. Årsbokslutet visar upp två delvis olika bilder: å ena sidan de tre första kvartalen som rullade på ungefär som vanligt, å andra sidan det fjärde kvartalet som inleddes 1 mars och därmed sammanfaller med all osäkerhet som präglar coronapandemin.

Omsättningen för det fjärde kvartalet var 10,4 miljarder dollar, cirka 97,1 miljarder kronor. Det var en tillbakagång med sex procent jämfört med samma kvartal föregående år. Om man räknar med konstant valuta är nedgången mindre, fyra procent, vilket gäller generellt för de olika mätetalen.

Ett glädjeämne är att intäkterna för molntjänster och licenser som hör till dem ökade med en procent, till 6,8 miljarder dollar, cirka 63.5 miljarder kronor. De rena molnintäkterna börjar alltså ta en ganska stor andel av Oracles affär, samtidigt som den traditionella licensförsäljningen lever vidare. Det är ett konststycke som särskiljer Oracle från de flesta konkurrenter.

Även rörelseresultatet ökade, med en procent jämfört med samma kvartal förra året, till 4,3 miljarder dollar, cirka 40,1 miljarder kronor. Det är beräknat enligt de amerikanska GAAP-reglerna, utan dem blir det mer vilket gäller generellt för olika mätetal. Rörelsemarginalen ligger på hälsosamma 41 procent.

Nettoresultatet, uppskjutna intäkter på kort sikt och det operativa kassaflödet stärker bilden av ett hälsosamt företag i en turbulent tid. Det samma gäller för helåret 2020 med en omsättning på 39,1 miljarder dollar, cirka 364,9 miljarder kronor. I och för sig en nedgång med en procent jämfört med föregående år, men ändå respektabelt. Rörelsemarginalen för helåret var 36 procent. Att Oracles styrelse beslutat om en kontantutdelning på 24 cent, cirka två kronor och 24 öre, för varje utestående stamaktie bidrar till de positiva vibbarna.

Kort sagt, Oracle tuffar på och man är i full färd med en strukturomvandling mot att bli ett molnföretag, samtidigt som man också har båda fötterna kvar i traditionella vatten. Den stora utmaningen under de kommande åren lär bli att behålla höga marginaler i allt mer molnbaserad värld.

– Under det fjärde kvartalet var både våra infrastrukturtjänster och applikationstjänster i molnet framgångsrika, särskilt Fusion Cloud ERP Suite som växte med 35 procent och Fusion Cloud HCM Suite som växte med 29 procent, säger Safra Catz, vd på Oracle.

Larry Ellison, styrelseordförande och teknikchef på Oracle, är stolt över en nyhet som kanske främst påverkar företagets största kunder, som banker och regeringar, som hittills inte har flyttat sina största och mest verksamhetskritiska system till publika molnplattformar.

– Under det fjärde kvartalet lanserade vi en avsevärt förbättrad version av tjänsten Exadata Cloud@Customer. Nu kan våra existerande kunder som kör vår databas i egen regi köra Oracle Autonomous Database i sina egna datacenter, tidigare var den bara tillgänglig i molnet, säger Larry Ellison.