SPV och Finansinspektionen lanserar interaktiv film om tjänstepension

Statens tjänstepensionsverk, SPV, har tillsammans med Finansinspektionen tagit fram en interaktiv film om tjänstepension från statlig anställning.

På ett enkelt, snabbt och lättillgängligt sätt ska 260 000 statligt anställda lättare kunna överblicka hur olika händelser i livet kan påverka både tjänstepensionen och privatekonomin.

– Tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och något som de flesta arbetsgivare betalar in till sina anställda, säger Sofia Bjursell som är projektledare på FI. Vi vill uppmärksamma det här på ett lättsamt sätt, ur ett privatekonomiskt perspektiv. Vi börjar där vi står, på det statliga avtalsområdet.

Den interaktiva filmen är framtagen inom ramen för Gilla Din Ekonomi, en del av FI:s arbete med finansiell folkbildning. Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk för utbildningsinsatser inom privatekonomi.

Filmen kommer att spridas av SPV till cirka 250 arbetsgivares intranät inom det statliga avtalsområdet.