SPP lanserar Sveriges första verktyg för att visa tjänstepensionens klimatavtryck

Från och med idag kommer SPPs företagskunder att kunna se klimatavtrycket för sina anställdas samlade tjänstepensionssparande i SPPs fonder.

SPP lanserar Sveriges första verktyg för att visa tjänstepensionens klimatavtryck 1
Staffan Hansén, vd SPP

“Ditt klimatavtryck” visar även hur företagets sparande står sig mot jämförbart sparande utan hållbarhetskrav.

Med “Ditt klimatavtryck” får företaget ett helt nytt verktyg för sitt hållbarhetsarbete.

– Alla SPPs enkla, prisvärda och hållbara fonder är helt fossilfria, vilket borgar för ett lägre klimatavtryck än sparande i fonder utan stringenta hållbarhetskrav. Företaget får ett kvitto på att dess val av pensionsleverantör verkligen gör skillnad, vilket ger en reell effekt på deras hållbarhetsarbete, säger Staffan Hansén, vd SPP, och fortsätter:

– Ditt klimatavtryck visar konkret hur företagets samlade tjänstepensionssparande står sig, och kan användas i såväl företagets employer branding som hållbarhets- och årsredovisningen. Svenska företag betalar in ca 500 miljoner kronor till tjänstepensionen varje dag, så det är en stor källa till påverkan vi pratar om.

Klimatavtrycket beräknas i nuläget på de fonder i SPPs fondutbud där det idag finns tillgängliga koldioxiddata.

– Idag kan vi leverera koldioxiddata för SPPs egna aktie- och räntefonder. Vi arbetar även för att få in data från våra externt förvaltade fonder och för tillgångsslagen i vår traditionellt förvaltade portfölj, Sparande med garanti, kommenterar Staffan Hansén.

Enligt en ny rapport från DNB anser sju av tio svenska börsbolag att investerare idag spelar en nyckelroll för att driva det interna hållbarhetsarbetet framåt. En bild som Staffan Hansén delar.

– Vår ambition som pensionsbolag är att styra kapital mot bolag som ser Parisavtalet och Agenda 2030 som viktiga ledstjärnor för en framtidsorienterad affärsutveckling. Det är vår övertygelse att det är dessa bolag som kommer leverera mest värde åt våra kunder, både ur ett miljömässigt och finansiellt perspektiv.