SPP återigen etta i hållbarhetsrankning: “Vill göra det enklare att spara hållbart”

När Max Matthiessen idag lanserar rapporten “Ansvarsfullt ägande”, är SPP det enda bolaget som får högst betyg i alla kategorier inom både fondförsäkring och traditionell försäkring.

Därmed når SPP för sjätte året i rad en topplacering. För SPP är betyget ett viktigt bevis på att deras sparare är med och gör skillnad.

Enligt SPP handlar hållbara investeringar inte enbart om att vara etisk. Bolagets investeringsfilosofi utgår ifrån att hållbar affärsutveckling är vår tids största investeringsmöjlighet. Något som allt fler kunder behöver och börjar inse, menar Johanna Landberg, hållbarhetsansvarig på SPP.

– Trots att Sverige är fullt av företag och ledare som gör ett fantastiskt hållbarhetsarbete så missar majoriteten möjligheten att placera pensionskapitalet hållbart. Delvis för att det fortfarande är en blind fläck, och för att det helt enkelt verkar krångligt. Därför jobbar vi med att göra det ännu enklare att spara hållbart, säger Johanna Landberg, hållbarhetsansvarig på SPP.

Enligt Landberg ligger SPPs styrka i att bolaget inte jobbar med enskilda nischfonder, utan integrerar hållbarhet i hela produktsortimentet.

– Vi har ingen “ekohylla” som kunderna måste leta sig fram till. Istället jobbar vi med det breda kapitalet. För dig som kund gör det att du kan känna dig trygg med att dina investeringar riktas mot en hållbar omställning oavsett val av sparprodukt. Det blir helt enkelt lättare att välja rätt, berättar Landberg.

I en tid då allt fler pensionsaktörer pratar om hållbarhet ökar behovet att kunna mäta och jämföra olika alternativ. Något som Max Matthiessens årliga rapport syftar till att underlätta.

– Vi måste vara ärliga med att det som hållbar pensionsleverantör är svårt att sticka ut. Att som sparare skilja agnarna från vetet blir allt svårare. Därför är rapporter som denna otroligt viktiga för att öka transparensen, avslutar Landberg.

Max Matthiessen guidar hållbara sparare rätt

För att guida sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital har Max Matthiessen för sjätte året i rad undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar, det vill säga hur de tar hänsyn till etik och hållbarhet i förvaltningen av spararnas kapital.

Även om den övergripande trenden har varit positiv och majoriteten av de undersökta bolagen når upp till en godkänd nivå, är SPP återigen det enda bolaget som kvalificerar sig till ett väl godkänt betyg inom samtliga kategorier.

– Utvecklingen har varit stark under de sex år som vi har granskat pensionsbolagens arbete. Idag är det inget bolag som inte tar någon hänsyn alls till ansvarsfullt ägande. Vi ser dock att det fortsatt är relativt stora skillnader mellan bolagen, särskilt när vi gräver djupare i vad de faktiskt investerar i, säger Kaj Elfgren, Analysansvarig Liv & Pension på Max Matthiessen.