Sparbanken Skåne inför maxpris på bolån

Som första bank i landet inför Sparbanken Skåne ett dagsaktuellt maxpris för bolånekrediter.

Sparbanken Skåne inför maxpris på bolån 1Genom ett maxpris blir bolåneerbjudandet mer transparent gentemot konsumenten, än de listpriser som används idag.

Med maxpriset kan kunden tydligt se vad som är bankens högsta pris vid ett givet tillfälle på ett bolån med fastighet eller bostadsrätt som säkerhet, oavsett om det handlar om rörlig eller fast ränta. Vad den slutliga räntan sedan blir för varje enskilt bolån beror på individuella faktorer. Parametrar som bostadens värde, inkomst och lånets storlek spelar in.

Hos Sparbanken Skåne landar räntan i nio fall av tio under maxpriset, visar uppföljningar som banken gjort.

– Genom att berätta om vad vårt maxpris är på bokrediter samt uppmana våra kunder att ta reda på sitt faktiska pris som baseras på varje kunds individuella förutsättningar vill vi ge en tydligare bild av hur vi räntesätter våra bokrediter, säger VD Bo Bengtsson.

Maxpriset varierar med den rörliga marknadsräntan. I kombination med uppgifter om den faktiska genomsnittliga räntan som banken haft på utbetalda krediter har konsumenten ett bra verktyg för att kunna ta ställning till val av bank och typ av lån.

Med maxpriset tar Sparbanken Skåne ytterligare ett steg framåt i arbetet med att etablera sig som den ledande aktören på bomarknaden i sitt verksamhetsområde.

– Många banker talar idag om listpris, men det kan vara svårt som konsument att veta hur man ska förhålla sig till det. Vi är tydliga med att banken alltid har ett aktuellt maxpris och att de allra flesta kan få en ränta under denna nivå när man frågar oss, säger Marcus Nilsson, Marknads- och försäljningschef på Sparbanken Skåne.

Tillsammans med bankens samlade rådgivningskompetens på eget Kundcenter och kontor på 22 orter i Skåne gör maxpriset det enkelt och tryggt att prata boaffär just när kunden har tid. Kundcenter är öppet alla dagar i veckan och även kvällstid på vardagar.