Snabb kompetensutveckling inom IT-branschen

I år har yrkeshögskolan lanserat ett nytt koncept som innebär kompetensutveckling på ett snabbt och flexibelt sätt.

Snabb kompetensutveckling inom IT-branschen 1Vi på TUC tror på livslångt lärande och är stolta över att i premiären ha beviljats hela sju stycken korta flexibla kurser inom olika områden. Kurserna riktar sig till yrkesverksamma personer som vill förnya sin kompetens eller utvecklas i redan befintlig roll. Utbudet svarar som vanligt mot efterfrågan på arbetsmarknaden för att tillgodose kompetens- eller rekryteringsbehov.

IT-säkerhet är en av de kurser vi fått beviljad och den riktar sig till personer som har tidigare yrkeserfarenhet inom IT eller datainsamling. Behovet av kompetensen är stort på nationell nivå och finns i alla led, från det lilla bolaget till den stora myndigheten.

Kursen ger kunskapspåfyllnad för att arbeta förebyggande och förhindra att säkerhetsincidenter inträffar och ger den kunskap som behövs för att kunna arbeta med att förbättra och utveckla företags IT-säkerhet.

Nätkriminalitet, intrångsförsök och IT-brott ökar hela tiden och det kommer ständigt nya metoder för att komma åt känsliga uppgifter eller annan användbar information. Det tar idag lång tid för företag och organisationer att åtgärda och röja de säkerhetshot och incidenter som inträffar. Därför är den här kunskapen både behövlig och starkt eftertraktad.